Tallinna Toomkirik

Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Mt 5:8

Peeter-Pauli kirik

Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Mt 5:9

Aleksander Nevski kirik

Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Mt 5:7

Oleviste kirik

Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Mt 5:6

Nelipühi kirik

Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. Mt 5:4

Kristlik haridus ja kasvatus

Eesti Kirikute Nõukogu Haridustöö valdkonna eesmärk on väärtustada ja edendada elukestvalt õppimist selle liikmeskirikutes ning nende kaudu ühiskonnas. Haridustöö hõlmab nii kodu, koguduse kui kooli usundiõpetuse kaudu toimuvat õppimist.

Kristlik kodune kasvatus

Kristlik kodune kasvatus
Paarisuhte ja laste kasvatamisega seotud küsimused läbi kristliku prisma.

Kristlik täiskasvanuharidus

Kristlik täiskasvanuharidus
Täiskasvanu õppes koguduslikus kontekstis. Põhifookuses on täiskasvanud õppija ja tema õppimine.

Jätkusuutlik lastetöö

Jätkusuutlik lastetöö
Koguduste ja kristlike organisatsioonise lastetöötajatele mõeldud käsiraamat.

Kristlik juht ja mentorlus

Kristlik juht ja mentorlus
Mentorluse tähendusest, vajadustest, oskustest, eetikast, mentorlusest koguduses.
Käesolev veebileht on koostatud EKNi haridustöö projekti materjalide kättesaadavaks tegemiseks liikmeskirikutele ja kõigile teistele huvilistele. Niipalju kui võimalik, on materjalide koostamisse kaasatud kõigi liikmeskirikute esindajaid. Nii loodame, et erinevad kristlikud traditsioonid saavad üksteist rikastada.