Kroonika

Print Friendly, PDF & Email

21.12.2023
EKN-i hariduse kodulehel on ilmunud põnevad videod
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele lisandusid sellel aastal üle 40 uue video. Teemad oli seotud religiooniõpetusega, Võrumaa, Põlvamaa ja Tallinna kirikutega. Kuulata saab ka kaunist muusikat. Kõige vaadatumad videod sellel aastal tehtust olid “Niguliste kirik” (371 vaatamist; saatejuht Heiki Haljasorg, saatekülaline Merike Kurisoo) ning “Judaistlik pühakoda Tallinna sünagoogi näitel” (360 vaatamist; saatejuht Joel Siim, saatekülaline rabi assistent Ilja Šmorgun, saate toimetaja Heiki Haljasorg). EKN-i hariduse youtube’i kanalite tellijate arv jätkas ka sellel aastal kasvamist. Kokku on EKN-i hariduse kodulehel 260 videot. Videotes on esindatud ja kajastatud kõiki Eesti Kirikute Nõukogu kümmet liikmeskirikut (EELK, EEKBKL, EMK, RKK, EKNK, AKEL, AAK, EAÕK, MÕEÕK, EKEK). Läbi aastate tehtust on kõige populaarsemad vaadatavatuselt: “Hariduslike erivajadustega õpilaste aitamine” (2000 vaatamist), “Õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest (teoloogiadoktor Arne Hiob; 1300 vaatamist)”, “Õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest” (908 vaatamist; ülempreester Mattias Palli),  “Prangli saar” (876 vaatamist), “Tallinna Oleviste kirik” (805 vaatamist), “EELK Ruhnu kirikud” (774 vaatamist); “Õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest” (metropoliit Eugeni; 765 vaatamist)  ja “Tallinna Piiskoplik Toomkirik” (594 vaatamist). Head vaatamist!

21.12.2023
EKN-i hariduse kodulehel on ilmunud huvitavad artiklid
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele lisandusid sellel aastal 10 uut artiklit. Artklite pealkirjad on “Püha Tarkuse Kool” (Roman (Roland) Tõnisson),  “Intervjuu Malta Ordu suursaadikuga Eestis — Tema Ekstsellents Manfred L. Ritter Mautner von Markhof “, “Vaimsest tervisest: Intervjuu Eleri Viinalassiga”, “Kasvamine Püha Johannese Koolis” (Karmen Kaukver), “Usuõpetuse referendum 100: kogemus ja õppetunnid” (Rain Soosaar ), “Mõtteid kristlikust kasvatusest perekonnas 21. sajandi esimesel poolel” (Vilja Lige), “Kui usuõpetuse referendum toimuks 100 aastat hiljem, siis mis oleks tulemus?”  (Laur Lilleoja), “Väärtuskasvatus Tartu Luterlikus Peetri Koolis” (Õilme Saks), “Kovisioon kui praktiline tööriist kristliku hariduse ja kasvatuse toena” (Marjana Luist) ning “101 aastat Kõrgemat Usuteaduslikku Seminari (Einike Pilli)”. Head lugemist!

15.12.2023
Õppematerjalid kursusele „Eesti usuline maastik“
Koostatud õppematerjalid on jätk Marietta Alliksaare projektis “Õppematerjalid kursusele“Eesti usuline maastik” seitsme konfessiooni näitel” raames valminud materjalidele. Originaalmaterjalid koos metoodika täpsema kirjeldusega leiab lehelt. Lisamaterjalid asuvad lehel. Lehekülg on internetis avalikult kättesaadav. Õppematerjalides on kasutatud nimetatud magistriprojekti metoodikat ning uued materjalid on koostatud koostöös originaalautoriga. Õppematerjal käsitleb lähemalt kümmet usundit või maailmavaadet. Suuremate usundite puhul on võimalik valida kahe teema vahel. Väiksemate uskkondade puhul on vaatluse all üks teema. Nagu ka koolitunde planeerides tuli ka neid materjale koostades teha valik, mistõttu on kõrvale jäänud näiteks Baha’i kogudused, Armeenia kirik, Elu Sõna kogudus jms. Siiski on kursus “Eesti usuline maastik” nüüd valdavas osas õppematerjalidega kaetud. Õppematerjalid on koostatud orginaalmaterjalide ülesehitust järgides ehk iga teema kohta on koostatud neli aruteluküsimust: kaks juhtumianalüüsi kohta ning kaks üldise diskussiooni küsimust, mis pakuvad võimalusi sama teemat laiemas kontekstis lahata. Mõne küsimuse juures on ka lisaküsimused. Tulenevalt magistriprojekti retsensendi tagasisidest on küsimuste juurde lisatud ka tähed, mis perspektiivist küsimusi mõeldud on. Materjalide juures on ka näidisülesanded, mida saab kasutada valmis kujul või millest inspiratsiooni ammutada. Õppematerjalid on koostatud järgnevate usundite või maailmavaadete kohta: Judaism, islam, budism, maausulised, uus vaimsus, mittereligioossed maailmavaated, satanistid, Jehoova tunnistajad, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ja krišnaiidid.

01.12.2023
EKN toetas Eesti Kristlike Erakoolide Liitu
2023. aastal korraldas Eesti Kristlike Erakoolide Liit kaks üldkoosolekut/teabepäeva ja kaks koolitust liikmeskoolide juhtkonnaliikmetele. Kevadpoolaasta üldkoosolek/teabepäev toimus 4. mail Tallinnas Püha Johannese Koolis, eelnes tutvumine kooliga. Koosolekule järgnes ühine ühislõuna ja koolitus „Terviklik ning teadlik juhtimine järjest kiiremini muutuvas väliskeskkonnas“ (lektor Mihkel Tammo). Sügispoolaasta üldkoosolek/teabepäev toimus 16. novembril Pärnu Kristlikus Erakoolis, eelnes tutvumine kooliga. Koosolekule järgnes ühine ühislõuna ja koolitus „Koolijuhi pealisülesannetest“ (lektor Andres Laanemets).

26.09.2023
Sügisene EKN-i hariduse ümarlauad
26. septembril toimus EKN-i haridustöö ümarlaud. Päevakorras oli uute ümarlaua toimumise kuupäevade määramine, ülevaade toimunud sündmustest ja kavandatavatest tegevustest,  2024. aasta eelarve ettepanekud ning jooksvad küsimused. Koosolekut juhatas EKN-i president ja EKN-i hariduse konsultant, peapiiskop Urmas Viilma, kes pidas ka ava- ja lõpupalvuse. Pärast ümarlauda kinnitati e-koosolekul ka EKN-i hariduse projektide konkursside statuut ja taotlusvorm koostöös EKN-i juhatusega.

05.06.2023
Riigikogu hoones näitus „100 aastat esimesest rahvahääletusest. Religioonialane haridus enne ja nüüd“ avamine
5. juunil toimus Riigikogu hoones näitus „100 aastat esimesest rahvahääletusest. Religioonialane haridus enne ja nüüd“. Näituse avamisele järgnes konverents. Sündmusel osales 50 inimest.  Kohaletulnuid tervitasid Lauri Hussar ja Tõnis Lukas Riigikogust, Urmas Viilma EKN-st, Ülle Matsin Teadus- ja Haridusministeeriumist, Raivo Küüt ja Ilmo Au Siseministeeriumist.  Konverentsil oli kolm ettekannet: “1923. aasta rahvahääletus ja usuõpetus Eesti omariikluse esimestel aastakümnetel” – Priit Rohtmets (Tartu Ülikooli kirikuloo kaasprofessor, EELK Usuteaduse Instituudi kirikuloo professor); “Rahvahääletus kui demokraatia tööriist” – Hent-Raul Kalmo (Vabariigi Presidendi õigusnõunik) ja “Religioon sekulaarses koolis: Euroopa riikide lahendused” – Olga Schihalejev (Tartu Ülikooli religioonipedagoogika kaasprofessor). Ettekannetele järgnes paneelarutelu „Millist religioonialast kirjaoskust on vaja sekulaarses ühiskonnas elavatel noortel?“  Arutelus osalesid usundiõpetuse olümpiaadi finalist Elisabeth Sild, haridusministeeriumi esindaja, siseministeeriumist Ringo Ringvee, mittereligioossuse uurija Atko Remmel, folklorist Marju Kõivupuu, EKN asepresident Philippe Jourdan, ja konverentsil osalejad. Arutelu juhtis Olga Schihalejev.

14.02.2023
Talvine hariduse ümarlauad
14. veebruaril toimus EKN-i haridustöö ümarlaud. Päevakorras oli hariduse ümarlaua eelarve, hariduse ümarlaua koostöö religioonisotsioloogia vallas, hariduse kodulehe artiklid ja hariduse teemalised videod. Koosolekut juhatas EKN-i president ja EKN-i hariduse konsultant, peapiiskop Urmas Viilma, kes pidas ka ava- ja lõpupalvuse. Koosolekul osales 14 inimest.

01.02.2023
Usundiõpetuse olümpiaad
Eelvoor toimus 1. veebruaril 2023 usundite tundmise testina, mida said õpilased teostada koolis. Olümpiaadi lõppvooru kutsuti eelvooru registreerunud 118 õpilase seast 25st koolist 14 parimat. Lõppvoor toimus Tartu Ülikoolis 17.-18. märtsil, kus osalesid 14 parimat. Edasijõudnute teadmised pandi Tartus proovile kolmes voorus. Esmakordselt oli kavas kodus ette valmistatud kõne ja selle kaitsmine. Osalejad said valida nelja teema vahel: „100 aastat usuõpetuse referendumist – millist usulist kirjaoskust vajab tänane noor?“, „Religioon: rahu looja või sõjaõhutaja?“, „Kas uueks religiooniks võiks olla hoopis unustatud vana?“ või „Kes on religiooni suunamudija(d)?“. Esimese päeva võistluslik osa lõppes eelvoorust keerulisema usundite tundmise ja analüüsimise testiga. Teisel päeval toimus debativoor, kus hinnati kiiret mõtlemist, mõtteselgust, analüüsi-, seoste loomise- ja argumenteerimisoskust, samuti sisukate küsimuste esitamise oskust. Osalejad said paari peale loosiga teema ja seisukoha, mille poolt nad argumenteerima pidid. Olümpiaadi üldvõidu ja esikoha 12. klasside arvestuses sai Artur Skatškov (Kohila gümnaasium, juhendaja Nele Aus), teisele kohale tuli Roosi Katarina Värv (Tallinna reaalkool, juhendajad Madis Somelar, Kai Kiudsoo-Värv), kolmanda koha pälvis Joonas Markus Meieorg (Tallinna 32. keskkool, juh Ulla Herkel), neljanda koha Elisabeth Sild (Läänemaa ühisgümnaasium, juh Karl Hein), viienda koha Sander Metsis (Miina Härma gümnaasium, juh Kätlin Liimets). Klasside arvestuses võitsid Jano Bettler (10. kl), Roosi Katarina Värv (11. kl) ja Artur Skatškov (12. kl).  Olümpiaadi toimumist rahastas Haridus ja Teadusministeerium, koordineeris Tartu Ülikooli teaduskool ning toetasid Tartu Ülikooli usuteaduskond, Siseministeerium ja Eesti Kirikute Nõukogu.

31.12.2022
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele (http://haridus.ekn.ee/artiklid/) on lisandunud uusi artikleid
Selle aasta jooksul on Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi artikleid: Tiit Salumäe “Kuidas saab kirik olla kasulik kogukonnale? (Haapsalu näitel)”, Jaan Sudak “Miks olla tubli noor õpetaja?”, Triin Kuusk “30 aastat esimest korda: Kaarli Koolist sai taas gümnaasium”, Urve Läänemets “Inglise filosoof John Locke’i (1632-1704) vaated haridusele”, Toomas Nigola “Jakobi Kool Maarja koguduse kõrval”, Ingmar Kurg “Kirikute Maailmanõukogu kujunemine ja areng XX ja XXI sajandil: I osa”, Janek Mäggi “Lapsed, noored ja kirik.”, Edgar Krull “Konstruktivistliku õpikäsituse põhijooni seostatult teiste õpikäsitustega”, Montier-la-Celle’i kloostri abt Petrus teatab Rootsi kuningale oma kloostri munga Fulco nimetamisest Eestimaa piiskopiks 1170. aasta paiku (katkend), Montier-la-Celle’i kloostri abt Petrus soovitab munk Fulcot Lundi peapiiskopile, 1170. aasta paiku (katkend), “Paavst Aleksander III Lundi peapiiskopile piiskop Fulco abilise teemal 9. septembril 1171 (katkend), Paavst Aleksander III kutsub Taani kristlasi üles toetama piiskop Fulcot 17. septembril 1171 (katkend), Montier-la-Celle’i kloostri abt Petrus tänab Lundi peapiiskop Absaloni Fulcole osaks saanud heategude eest, umbes 1180. aastal (katkend) ja “Kirik ja kutseharidus: Intervjuu Reeli Liivikuga”. Kokku valmis 14 artiklit.

31.12.2022
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele (http://haridus.ekn.ee/artiklid/) on lisandunud uusi videoid
Selle aasta jooksul on Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi  videoid. Videotest on kodulehel võimalik vaadata “Saaremaa Püha Jakobi kirik”, “Heebrea keele tund ja 10 käsku”, “Fulco, Nicolaus ja Eesti XII sajandil”, “Tallinna kirikud I osa”, “Valgamaa kirikud”. Kokku valmis 24 videot.

31.12.2022
Eesti Kirikute Nõukogu toetas usundiõpetuse olümpiaadi, Tartu ülikooli usuteaduskonda ja Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilist Seminari

31.12.2022
Valmis õppematerjal kursusele: “Eesti usuline maastik“ nelja konfessiooni kohta
Käesoleval aastal valmis esmane versiooni õppematerjalist kursusele „Eesti usuline maastik“ nelja konfessiooni kohta: luterlus, õigeusk, baptism ja katoliiklus. Õppematerjalide koostamisel lähtuti Exeteri ülikoolis välja töötatud religiooniõppe uurijate metoodikast, avades iga religiooni juures vaadeldavad õpetuslikud ja ühiskondlikud juhtumid neljast perspektiivist lähtuvalt. Iga konfessiooni kohta on koostatud õppematerjal kahe alateema käsitlemiseks. Esimese puhul võetakse vaatluse alla mõni küsimus või nüanss, mis seostub eriomaselt just selle konfessiooni õpetusega. Teise raames analüüsitakse mõnd kõnealuse konfessiooniga seonduvat juhtumit või teemat, mis on ka ühiskonnas laiemalt kajastust leidnud. Kuna üks olulisi eesmärke on õpilastel aidata mõtestada ka seda, millega nad igapäevaelus kokku puutuvad, on õppematerjalides kasutatud autentset materjali ehk uudiseid, arvamusartikleid, usklike seisukohavõtte (nii vaimulikud kui koguduseliikmed), avalikke sotsiaalmeediapostitusi ja muud säärast. Seejuures ei dubleerita juba olemasolevat materjali, vaid viidatakse sellele (nt Rohtmetsa videoloengud Eesti usuelust, mille põhiosa käsitleb kristlikke konfessioone Eestis).

31.12.2022
Alustati ettevalmistusi näituse „100 aastat esimesest rahvahääletusest“ ettevalmistamist
2023.aastal möödub 100 aastat usuõpetuse rahvahääletusest. Nimelt toimus Eestis 17.–19. veebruarini rahvahääletus, kus otsustati avalike algkoolide seaduse muutmise üle (poolt- või vastuhääl usuõpetuse lubamiseks algkooli õppekavas). Poolt oli 71,6% ja vastu oli 28,4%. Näituse „100 aastat esimesest rahvahääletusest“ stendide algne tekst on koos. Uuel aastal toimub koostöös kujundajaga veel tekstide ja piltide kohandamine. 

26.12.2022
Eesti Kristlike Erakoolide Liit korraldas kaks teabepäeva
2022. aastal korraldas EKEL kaks üldkoosolekut-teabepäeva ja ühe koolituse liikmeskoolide juhtkonnaliikmetele. Kevadpoolaasta üldkoosolek/teabepäev toimus 05.05.2022 Kohila Mõisakoolis, eelnes tutvumine kooliga. Koosolekule järgnes ühine ühislõuna ja koolitus „Miks on kristlikule koolile oluline ja omane tegelda laste erivajadustega? Kuidas seda teha?” (lektor Kersti Nigesen). Sügispoolaasta üldkoosolek/teabepäev toimus 23.11.2022 Tallinna Kaarli Koolis, eelnes tutvumine kooli 2022. aastal avatud gümnaasiumiosaga.

22.10.2022
Eesti Kirikute Nõukogu toetas rahvusvahelist konverentsi
20.-22. oktoobril 2022 toimus Püha Johannese Koolis ja Arvo Pärdi Keskuses rahvusvaheline konverents “Inimene olla: Elu- ja hariduskäsitus kriisiajal”. Otsiti vastust järgmistele küsimustele: Mis juhtub imago Dei‘ga tõsise stressi, ohu ja trauma olukorras? Kuidas peaks kristlik teoloogia ja pedagoogika reageerima olukordadele, millega maailm 21. sajandil silmitsi seisab? Kes on inimene? Meister ja kangelane või õnnetu ohver, kes on väliste jõudude tõugata? Kas ta on „mõtlev pilliroog“ (Pascal), kes on teadlik oma piiratusest, kuid samas võimeline mõtisklema, ennast ohverdama, leiutama ja looma?

19.10.2022
Toimus sügisene EKN-i hariduse ümarlauad
20. septembril toimus EKN-i haridustöö ümarlaud. Päevakorras oli uute ümarlaua toimumise kuupäevade määramine, ülevaade toimunud sündmustest ja kavandatavatest tegevustest, konfessionaalne usuõpetus koolis ja riiklik järelevalve, 2023. aasta eelarve ettepanekud ning jooksvad küsimused (sh EKN-i hariduse kodulehe artiklid). Koosolekut juhatas EKN-i president ja EKN-i hariduse konsultant, peapiiskop Urmas Viilma, kes pidas ka ava- ja lõpupalvuse. Koosolekul osales 12 inimest.

20.07.2022
Valminud on loengusari “Eesti usuelust 2022”
On valminud Eesti usuelu kohta käivad kaheksa ettekannet (loenguid peab dr. Priit Rohtmets): 1) Eesti usuelu üldülevaade. Usuelu arvudes; 2) Riigi ja usuliste ühenduste suhted Eestis; 3) Luterlus Eestis; 4) Õigeusk Eestis; 5) Katoliiklus Eestis; 6) Vabakogudused Eestis; 7) Väiksemad kristlikud osaduskonnad; 8) Mittekristlikud usuliikumised Eestis. Vaadata saab siin. Head vaatamist!

15.03.2022
Toimus kevadine EKN-i hariduse ümarlaud
15. märtsil toimus EKN-i haridustöö ümarlaud. Päevakorras oli ülevaade toimunud sündmustest ja kavandatavatest tegevustest, konfessionaalne usuõpetus koolis ja riiklik järelevalve ning usundiõpetusest Eesti koolis. Koosolekut juhatas EKN-i president ja EKN-i hariduse konsultant, peapiiskop Urmas Viilma, kes pidas ka ava- ja lõpupalvuse. Koosolekul osales 14 inimest.

24.02.2022
Ulatusliku sõjalise rünnaku alla sattunud Ukraina vajab abi

Annetada saad pangaülekandega:

MTÜ Ukraina Kultuurikeskus
EE401010220229090221

MTÜ Ukraina Kultuurikeskus:

  • Kütuse, toidu, esmaabipakkide jms abi andmine Ukrainale.
  • Sõjapõgenikke aitamine nii Ukrainas kohapeal kui ka Eestisse jõudmisel.

Rohkem infot: http://ukk.ee/et/

31.12.2021
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehel on ilmunud mitmeid huvitavaid videoid
EKN-i hariduse kodulehel on sellel aastal avaldatud mitmeid põnevaid ja harivaid videoid. Nendeks on “Õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest” (10 videot), “Armastame loodut, armastame ligimest”, “Christian Ackermanni elu ja looming”, “Vanakreeka keele tund”, “Kirik ja loodus”, “Martin Lutheri Väike katekismus”, “Katoliku kiriku katekismuse kompendium” ja “Pärnumaa kirikud” (28 videot).

31.12.2021
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehel on ilmunud mitmeid huvitavaid artikleid
EKN-i hariduse kodulehel on ilmunud sellel aastal mitmeid huvitavaid artikleid. Heiki Haljasorg ja piiskop Philippe Jourdan kirjutasid teemal “Eesti Kirikute Nõukogu haridustööst”, Indrek Petersoo “Ristiinimesed jalgpalliplatsil 3. osa”, Kristiina Krabi-Klanberg “Kaasaegsetest ja mõjusatest õppemeetoditest“, Heiki Haljasorg “Mõtteid pandeemiast ja haridusest”, Edgar Krull “Kuidas saada tarku ja häid õpetajaid ehk mida teha, et õpetajaamet oleks populaarsem?”, Mari Loit “Piiskop Jacques-Bénigne Bossuet’ elu ja looming”, Hindrek Taavet Taimla “Kristlikud märtrid antiikaja lõpul” ja Urve Läänemets “Värskemad suundmused maailma hariduses”. Artikleid saab lugeda EKN-i hariduse kodulehel artiklite rubriigis.

31.12.2021
Eesti Kirikute Nõukogu toetus teoloogilistele kõrgkoolidele

Eesti Kirikute Nõukogu toetab Usuteadusliku Ajakirja pandeemia-teemalise erinumbrit, mis valmib EMKTS-i ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna koostöös. Projekti kestvus on 2021-2022. Eesmärgiks on mõelda teoloogiliselt pandeemia mõju üle. Mida pandeemia meie teoloogias, mõtlemises ja praktikas on muutnud või esile tõstnud ja kuidas oleme sellega kohanenud? Projekti etappideks on kutse ja läbirääkimised autoritega enne suve, vabas vormis taotlus UA toimetuskolleegiumile (need olid kõik 2021): esimene tagasiside autoritele, eelretsenseerimine ja autorite parandused, sisu toimetamine, vormiline toimetamine, keeleline toimetamine, UA tegevtoimetaja kontroll, küljendmine, trükkimine ja  veebilehele üleslaadimine. EMKTS-i poolt kaasatud autorid Meeli Tankler ja Laur Lilleoja  (artikkel “Vaktsiinivastased ja koroonaeitajad: nende teoloogilised argumendid”), Douglas Childres (artikkel “Early Christian Beliefs and Responses to Pandemics”), Kelvin Friebel (artikkel “Reading the Lament Psalms of Sickness during the Coronavirus Pandemic”) ja Külli Tõniste (EMKTS poolne toimetaja).

06.12.2021
E-koolikott ja usundiõpetuse koolitus
Õpetaja Ege Lepa tegi 10 tunni materjalid, mille ta peale väikest redigeerimist pani üles e-koolikotti. Materjalid olid religiooniga seotud teemade õpetamisest gümnaasiumi Eesti ja maailma lähiajaloo kursustel (Eesti: sajandivahetuse usuvahetus ja õigeusk, luteri kiriku roll vastloodud Eesti vabariigis, usupoliitika Nõukogude Liidus, usupoliitika Eesti NSV-s; Maailm:  islamifundamentalism, Hiina RV religioonipoliitika, India religioosne mitmekesisus, Jeruusalemma kui kolme usu püha linn; Iisraeli suhted naabritega; Põhja-Iiri katoliiklased ja protestandid). Lisaks ta pidas usundiõpetuse koolitusel loengu “Kuidas õpetan ristiusustamist ajaloo tundides”.

01.11.2021
Eesti Kirikute Nõukogu valis uueks hariduse konsultandiks peapiiskop Urmas Viilma
Eesti Kirikute Nõukogu töökooskoosolek valis 21. oktoobril 2021 uueks hariduse konsultandiks peapiiskop Urmas Viilma. Ta alustab tööd alates 1. novembrist 2021. Eesti Kirikute Nõukogu tänab senist Eesti Kirikute Nõukogu hariduse konsultanti msgr Philippe Jourdani tehtud suure töö ja pühendmuse eest.

 

 

 

14.09.2021
Toimus sügisene EKN-i hariduse ümarlaud
14. septembril toimus Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaud. Päevakorras olid uute ümarlaudade toimumise kuupäevade määramine, ülevaade selle aasta tegevustest, 2021 eelarve, usundiõpetuse aruteludest EELK ja VVK ühiskomisjonis ning milline oleks EKN-i hariduse ümarlaua panus sellesse tulevikus. Võeti teadmiseks, et Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel on valminud sellel aastal kolm dokumenti: „Tartu Ülikooli uuring usundiõpetusest“, „Õigusanalüüs usundiõpetusest Eesti üldhariduskoolides“ ja „Eesti Kirikute Nõukogu teoloogilise komisjoni arvamus usundiõpetuse õppekavade kohta“. Koosolekut juhatas Heiki Haljasorg, avapalvuse pidas msgr Philippe Jourdan ja lõppalvuse pidas rektor Marko Tiitus. Koosolekul osales 15 inimest.

16.02.2021
Toimus kevadine EKN-i hariduse ümarlaud
16. veebruaril toimus zoomis EKN-i haridustöö ümarlaud. Päevakorras oli usundiõpetusest Eesti koolis. Projetijuhi ettepanekul otsustati, et usundiõpetusega seoses on vaja teha uuringuid. Koosolekut juhatas Heiki Haljasorg, avapalvuse pidas msgr Philippe Jourdan ja lõppalvuse pidas rektor Marko Tiitus.  Koosolekul osales 16 inimest.

31.12.2020
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi artikleid
Selle aasta jooksul on Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi artikleid. Artiklitest on võimalik kodulehel lugeda: Indrek Petersoo “Ristiinimesed jalgpalliplatsil”, Meego Remmel’i (30.06.2020). “Armas arst Luukas”: kristliku kiriku ja (voorus)eetika suhe meditsiini ja tervisedendusse”, David F. Watson’i “Piibel wesleylikus/metodistlikus traditsioonis (tõlkeartikkel)”, Merike Kurisoo “Kunst ja kirik”, Olga Schihalejev’i “Usualasest haridusest Eesti koolides aastal 2020″, Munib Younan’i “Piibel luterlikus traditsioonis (tõlkeartikkel)”,  Jürgen Hein’a “Armastame loodut”, Clare Amos “Piibel anglikaani kiriku traditsioonides (tõlkartikkel)”, Zoja Mellov’i “Läheme kooli – pühapäeva!”, Erik Salumäe “Kiriku ja õiguse seostest”, Tiina Veismann’i “Ilukirjanduse kristlik interpreteerimine”, Vootele Hansen’i “Loodu armastamine ja palehigis töö”, Mari Loidi “Prantsuse esimene renessansskunstnik Jean Fouquet”, Rein Veidemann’i “Kirik ja kirjandus. Kirik (eesti) kirjanduses”, Randar Tasmuth’i “Kiriku ja kõrghariduse seostest: minevikust tulevikku vaadates”, Vilja Lige “PISA – tõeline tipp või kriksadullidele rajatud viltuvajunud torn?” ja Urve Läänemets “Haridus, eesmärgid, utoopiad ja tänapäev”.

31.12.2020
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi videosid
Selle aasta jooksul on Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi  videosid. Videotest on kodulehel võimalik vaadata “Mälestusi Pariisi Sorbonne’i ülikoolist” (metropoliit Stefanus), Läänemaa kirikud I-V osa” (Läänemaa kirikuõpetajad ja koguduste esimehed), “Saaremaa kirikud ja loodusobjektid I-II osa” (Vootele Hansen), “Väärtused” (rahvastikuminister Riina Solman), “Hea kasvatuse saladused” (Andres Põder, Philippe Jourdan, Meego Remmel, Ruudi Leinus, Urmas Viilma, metropoliit Eugeni, metropoliit Stefanus, Erki Tamm, Alur Õunpuu, Robert Tšerenkov, Vardan Navasardyn, Thomas Eriste) ning “Neitsi Maarja – naine, ema, kuninganna” (Merike Kurisoo).

19.09.2020
Eesti Kirikute Nõukogu toetas Kõrgemat Usuteaduslikku Seminari
2020. aastal toetas Eesti Kirikute Nõukogu Peeter Roosimaa teadustööd. Viimastel aastatel on ta välja andnud kolm raamatut: “Johannese ilmutus”, “Johannese evangeelium ja Kristus Jeesus” ning “Johannese kirjad”. Raamatud on ilmunud koostöös Allika kirjastusega. Professor Peeter Roosimaa teadustööd toetas Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaud ning seda kasutati meetme “Teoloogiliste kõrgkoolide toetus” raames.

 

 

 

15.09.2020
Toimus sügisene EKN-i hariduse ümarlaud
15. septembril toimus Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaud. Päevakorras olid uute ümarlaudade toimumise kuupäevade määramine, ülevaade selle aasta tegevustest, 2021 eelarve, usundiõpetuse aruteludest EELK ja VVK ühiskomisjonis ning milline oleks EKN-i hariduse ümarlaua panus sellesse tulevikusKoosolekut juhatas Heiki Haljasorg, avapalvuse pidas msgr Philippe Jourdan ja lõppalvuse pidas rektor Marko Tiitus. Koosolekul osales 13 inimest.

09.09.2020
Eesti Kirikute Nõukogu toetas Usuteaduse Instituuti
Prof Randar Tasmuthi raamatu “Uue Testamendi kontekstiualiseeriv teoloogia” väljaandamise eesmärk on pakkuda usuteaduse üliõpilastele, koguduste liikmetele ja kõikidele huvilistele Uue Testamendi teoloogia teemade niisugust esitamist, mis aitab tajuda ja mõista Uues Testamendis avanevate jutustuste mõtet. Uue Testamendi teoloogia ei saa vastata kõikidele inimest huvitavatele küsimustele, kuid seal arutletakse teemade üle, mida tõstatavad elu ja kristlik mõtlemise ise. Seepärast seisneb Uue Testamendi teoloogia tähendus seal avaneva usulisuse otseses elulisuses inimesele.Millest raamatus kirjutatakse? Raamat algab ülevaatega Uue Testamendi teoloogia kui teaduse ajaloost, ajastust ja olustikust, kus Jeesus ja esimesed kristlased elasid. Siis saab lugeda usulise mõtte sünnnist ja kujunemisest piiritletud etappidena ajaloolises järjekorras läbi kõikide Uue Testamendi raamatute. Konkreetseid teemasid nagu ristimine, patt, õigeksmõistmine, arm, vaadeldakse nii usulise mõtte kui ka praktika ilmingute kaudu. Ajalugu ja teoloogiat esitatakse nii omavahelistes seostes kui ka eristatavana. Raamatu esitlus toimus EELK Usuteaduse Instituudis 09.09.2020. Raamatu väljaandamist toetas Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaud ning seda kasutati meetme “Teoloogiliste kõrgkoolide toetus” raames.

29.02.2020
Toimus rahvusvaheline konvenrets “Loojast loovuseni: loovus teoloogia, pedagoogika ja psühholoogia perspektiivis”
Antud konverents toimus Arvo Pärdi Keskuses ning Püha Johannese Koolis. Konverentsil „Loojast loovuseni“ püüti loovust mõista teoloogia, psühholoogia ja pedagoogika abil. Kutsume psühholooge, haridusteadlasi ja -töötajaid, teolooge ning loomeinimesi mõtlema igavikulise jumaliku loomingu ja inimloovuse peale.

31.12.2019
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi artikleid
Selle aasta jooksul on Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi artikleid. Artiklitest on võimalik kodulehel lugeda: Alexander M. Schweitzeri “Piibel katoliiklikus traditsioonis (tõlkeartikkel)”, Jaan Bärensoni “Piibli keelest riigikeeleni. Emakeelne Piibel 280″, Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi “Piibel õigeusu kirikus ja teoloogias (tõlkeartikkel)”, Merje Schultzi  “Pühapäevakooli ajaloost ja tänapäevast”, Sulev Valdmaa “Ühiskonnaõpetuset ja religiooniõpetusest  üldhariduskoolis”, Riivo Sinijärve “Kristlikud väärtused ja Euroopa.”, Heiki Haljasorg “Mõtteid kooliaasta alguseks“, Mari Loidi “Pariisi Notre-Dame’i katedraal ajaloo elava tunnistajana”, Olev Liiviku “Baltisakslaste roll Eesti  kiriku- ja kultuuriloos” ja Trivimi Velliste “Isamaa usk – keel ja vilje”.

31.12.2019
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi videosid
Selle aasta jooksul on Eesti Kirikute Nõukogu hariduse kodulehele on lisandunud uusi  videosid. Videotest on kodulehel võimalik vaadata Eesti kristianiseerimine XI-XII sajandil” (Margus Kirja), Neitsi Maarjale pühendatud Jõelähtme kirik ja Maarjamaa (Margus Kirja), Ad maiorem Dei gloriam ehk läbilõige kristliku muusika paremikust (Monteverdi, Bach, Händel, Saint-Saëns jt)” (Mari Järvi), “Erivajadustega laste aitamine” (Triin Kivirähk) ning “Pedagoogika teooria ja praktika” (Ahti Saares ja Lauri Koogas).

17.09.2019
Toimus sügisene EKN-i hariduse ümarlaud
17.septembril toimus Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaud. Päevakorras olid uute ümarlaudade toimumise kuupäevade määramine, ülevaade selle aasta tegevustest, 2020 eelarve, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kutse ja haridustöö projektijuhi ametikoht. Koosolekut juhatas Heiki Haljasorg, ava- ja lõppalvuse pidas msgr Philippe Jourdan. Koosolekul osales 12 inimest.

13.07.2019
Eesti Kirikute Nõukogu hariduse projektijuht esines Keskaja päevadel
13. juuli 2019 esines Eesti Kirikute Nõukogu hariduse projektijuht Heiki Haljasorg “Keskaja päevadel” dominiiklaste kloostri õues teemal: “Püha Dominicus, dominiiklased ja Katariina klooster Tallinnas”. Loengut kuulas ligi 50 inimest. Keskaja päevadest saab rohkem lugeda ajalehest “Postimees“. 

12.03.2019
Toimus kevadine EKN-i hariduse ümarlaud
12. märtsil toimus Tartu Luterlikus Peetri Koolis EKN-i haridustöö ümarlaud. Päevakorras oli EKN arengukava haridust puudutava osa arutelu (sh teoloogist õpetatavate kõrgkoolide ettepanek), EKN-i eelarves ettenähtud raamatu raha (1000€) täpse kasutamise  otsustamine ning ülevaade toimunud ja planeeritavatest sündmustest. Koosolekut juhatas Heiki Haljasorg, ava- ja lõppalvuse pidas Jaan Bärenson. Koosolekul osales 7 inimest.

09.03.2019
Rahvusvaheline konverents “Metanoia – muutumine, andestus ja leppimine”
7.–9. märtsil toimus Tallinnas ja Laulasmaal rahvusvaheline konverents “Metanoia – muutumine, andestus ja leppimine”, mida korraldab Püha Johannese Kool koostöös Arvo Pärdi Keskusega ning mida toetas Eesti Kirikute Nõukogu.  Seekordse konverentsi eesmärk oli mõtestada metanoia tähendust leppimise ja andestuse kontekstis. Antiikmaailmast päritud mõiste vastab sügavalt juurdunud uskumusele, et inimene on võimeline positiivseks muutuseks, mõnikord üpris radikaalsel viisil. Konverentsil soovitati arutleda kannapöörde võimalikkusest nii üksikisiku kui ka ühiskonna elus. Esinejate seas on rahvusvaheliselt tuntud teolooge, õpetajaid, psühholooge ja kunstiinimesi. Oma mõtteid jagasid patristikaprofessor ja preester John Behr (Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminar), analüütilise psühholoogia professor Renos K. Papadopoulos (Essexi Ülikool), ajakirjanik Marina Cantacuzino, Moskva Püha Kolmainu kiriku eestseisja, isa Aleksei Uminski, piibliteadlane Urmas Nõmmik (Tartu Ülikool), semiootik Mihhail Lotman, õppejõud ja nõustaja Mare Pork (Tallinna Ülikool), Püha Johannese Kooli direktor Liivika Simmul jt. Ettekanded olid eesti, inglise ja vene keeles, konverentsil oli sünkroontõlge. 7. ja 9. märtsil toimus konverents Püha Johannese Koolis (Siili 14, Tallinn), 8. märtsil Arvo Pärdi Keskuses (Kellasalu tee 3, Laulasmaa). 8. märtsi konverentsipäeva lõpetas ansambli Vox Clamantis kontsert Arvo Pärdi Keskuse saalis, 9. märtsil kell 18 esinesid Tallinna Jaani kirikus heategevuskontserdil Püha Johannese Kooli koorid koos Riho Sibulaga.

24.11.2018
International Association for Christian Education aastakoosolek Tallinnas
23.11-24.11.2018 toimus International Association for Christian Education aastakoosolek Tallinnas. Aastakoosoleku teemaks oli “Contributions of Christian Schools to Solidarity in Society”. Osales 30 väliskülalist, kes olid valdavalt Euroopa kristlike koolide piirkondlike või riiklike ühenduste esindajad. Eestit esindasid Eesti Kristlike Erakoolide Liidu juhatuse liikmed (Toomkool, Kaarli ja Peetri) ja Püha Johannes Kooli esindajad. Kohalikest koolidest külastati Kaari Kooli ja Püha Johannese Kooli. Eesti haridussüsteemi ja meie kristlikke koole tutvustas Triin Käpa ettekanne.

22.10.2018
EKN-i hariduskonverents: Biblia pauperum ehk Piibilood kunstiajaloos Pühavaimu kiriku ja Raekoja näitel
22. oktoobril toimus Tallinna Pühavaimu kirikus ja Tallinna raekojas Eesti Kirikute Nõukogu hariduskonverents “Biblia pauperum ehk Piibilood kunstiajaloos Pühavaimu kiriku ja Raekoja näitel”, mis kuulus nii Kirikute Nõukogu teema-aasta “Eesti usk” kui Euroopa kultuuripärandiaasta ametlikku programmi. Konverentsil osales 170 inimest. Tervitustega esinesid Philippe Jourdan, Andres Põder ja Ivo Käsk. Avaettekande pidas Gustav Piir ettekanne teemal “Mis on Biblia pauperum Pühavaimu kiriku näitel?” Seejärel kõlas imeilus ja taevalik Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) muusikaline teos Missa Papae Marcelli, mida esitas Voces Musicales ja dirigeeris Toomas Siitan. Pärast kaunist muusikat toimus vestlusring Heiki Haljasorg’i juhtimisel, kus osalesid vestluses osalevad Urve Läänemets ja Jaan Bärenson ning kus oli teemaks “Avastame Piiblilugusid Pühavaimu kiriku ja Raekoja näitel”. Hariduskonverentsil esinesid ettekannetega: Vallo Ehasalu (ettekanne teemal “Vana Testamendi tähtsus Euroopa kultuuriloos”), Randar Tasmuth (ettekanne teemal “Uue Testamendi tähtsus Euroopa kultuuriloos”), Robert Tšerenkov (ettekanne teemal “Piibli ja palve tähtsus inimeste igapäevaelus”), Karmen Maikalu (ettekanne teemal “Millistest Vana Testamendi ja Uue Testamendi kangelastest võime eeskuju võtta psühholoogi vaatenurgast?) ja Veljo Kaptein (ettekanne teemal “Kas kaunis kunst ja kaunis muusika viivad meid Jumalale lähemale?”) Ürituse lõpus oli kaetud võluv suupistete laud Tallinna Raekojas ning enne söömise algust loeti ka ladinakeelne söögipalve Benedic Domine. Eesti Kirikute Nõukogu hariduskonverentsi kajastasid Raadio 7, Pereraadio ja Tallinna TV. Konverentsil jäi kõlama, et kaunis muusika ja kaunis kunst võivad teha meid paremaks ning aidata meid isegi Jumalale lähemale. Kui me praegu näeme ainult “tuhmi kujutist” nagu ütleb Püha Paulus, siis kunagi on meil võimalus näha Jumalat “palgest palgesse”. Seda tasub oodata. Taevalikku eelmaitset on võimalik kogeda nii kaunis muusikas (nt Palestrina “Missa Papae Marcelli”) kui ka kaunis kunstis (nt Pühavaimu kiriku vääridel olevad maalid ja Tallinna Raekojas olevad lünettmaalid).

 

17.09.2018
Pille Valgu väärtuskasvatuslikke artiklike kogumik
Eesti Kirikute Nõukogu otsustas toetada Pille Valgu (1959-2009) väärtuskasvatuslike artiklite kogumiku ilmumist. Pille Valk on olnud kaasaegse religoonipedagoogika rajaja Eestis. Teos ilmub 2018. aasta oktoobris. 17.09.2018 läks fail trükki ja esmaesitlus on 13.10.2018 Peetri kooli lõikustänupüha laada raames, oktoobri lõpus toimub esitlus ka Tallinnas.

18.09.2018
Toimus EKN-i haridustöö ümarlaud
18. septembri 2018 toimus Tallinnas Tehnika 115, Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö ümarlaud. Päevakorras olid järgmised teemad “EKN-i arengukava”, “2019.a eelarve kavandamine” ja “2019.a tehtud tegevuste ülevaade”. Ümarlauda juhatas EKN-i haridustöö projektijuht Heiki Haljasorg, ava- ja lõpupalvuse pidas EELK haridusassessor Marko Tiitus. Ümarlaual osales 9 inimest.

11.09.2018
Eesti Kirikute Nõukogu koduleht uuenes
Eesti Kirikute Nõukogu koduleht sai juurde uued rubriigid: “Pühakud”, “Väärtused” ja “Artiklid”. Käesoleval aastal on lisandunud või lisandumas intervjuud Eesti president Kersti Kaljulaiu, Eesti peaminister Jüri Ratase ja Eesti Kunstiakadeemia professori David Vsevioviga. Pühakute rubriiki lisandusid 49 lühivideot pühakutest, kes eeskätt on seotud Eesti kiriku- ja rahvakalendriga. Mõned uued artiklid on “Artiklite” rubriigis juba olemas ning mitmed autorid on lubanud selle kalendriaasta lõpuks ka omapoolsed artiklid saata. Kodulehe rosinaks võib pidada Eesti Vabariigi loomise näitemängu Eesti Üliõpilaste Seltsis, kus õpilased mängisid läbi sündmused, mis juhtusid Tallinnas 23.-25.veebruaril 1918 ning kus ka kirikukelladel oli oma koht.

11.09.2018
Konverents haridusministeeriumis Eesti esimesest haridusministrist ja teoloog Peeter Põllust
11.septembril 2018 toimus Tallinnas, haridusministeeriumis konverents Eesti esimesest haridusministrist ja emakeelse Tartu Ülikooli rajast Peeter Põllust. Avasõnad ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ettekanded pidasid Eesti Keele Instituudi direktor PhD Tõnu Tender (“Üks vagu suurest PÕLLUST”), haridusministri nõunik ja Teatri- ja Muusikaakadeemia dotsent PhD Urve Läänemets (“Peeter Põld tänases päevas”) ja Tallinna Toomkooli õppealajuhataja ja Eesti Kirikute Nõukogu hariduse projektijuht PhD Heiki Haljasorg (“Peeter Põllu kirjutatud monograafiad”; seda artiklit saab lugeda Eesti Kirikute Nõukogu kodulehelt). Haridus- ja teadusministeeriumi ja Tallinna Ülikooli koostöös esitleti ka endise Tallinna Ülikooli professori Maie Tuuliku koostatud artiklite kogumikku “Aegumatud väärtused kasvatuses ja hariduses”. Raamatu eessõna kirjutas Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktor Veronika Varik.

06.05.2018
Konverents “Loodan, järelikult olen. Lootuse pedagoogika”
4.-6.mail 2018 toimus Tallinna Eesti Kirikute Nõukogu toetatud konverents “Loodan, järelikult olen. Lootuse pedagoogika” Tallinnas, Püha Johannese Koolis. Ettekandjateks oli 11 rahvusvahelist lektorit Ameerika Ühendriikidest, Suurbritanniast, Itaaliast, Leedust ja Venemaalt ning 7 lektorit Eestist. Konverentsil osales 170 inimest. Keskmine töötubadest osavõtnute arv oli 25 inimest. Konverentsil oli sünkroontõlge. Konverentsi “Loodan, järelikult olen. Lootuse pedagoogika” teema tegeles ühe tänase maailma valupunktiga – üha leviva depressiooni ja lootusetusega, seda nii täiskasvanute kui ka laste seas. Otsiti erinevate valdkondade esindajate abil lohutust ja innustust iidsest idakiriku õpetusest: Milline on lootuse roll inimkonna jaoks kristlikus õpetuses? Milline on see koolielus? Milline igaühele meist personaalselt? Millest juhinduda ja kust leida eeskujusid?

13.03.2018
Toimus EKN-i haridustöö ümarlaud
13. märtsil 2018 toimus Viljandi Jaani kiriku pastoraadis Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö ümarlaud. Päevakorras olid järgmised teemad “2018.a eelarve” ja “EKN-i arengukava” ning “Järgmise ümarlaudade toimumise aeg”. Ümarlauda juhatas EKN-i haridustöö projektijuht Heiki Haljasorg, ava- ja lõpupalvuse pidas EELK haridusassessor Marko Tiitus. Ümarlaual osales 10 inimest.

24.12.2017
Valmis Piibli päevalugemiste mobiilirakenduse teine versioon
Piibli päevalugemiste mobiilirakenduse sihtrühmaks on kõik EKN-i liikmeskirikute liikmed ja kõik teised huvilised. Iga päeva kohta käiv mobiilirakendus kuvab päevalugemised vastava EKN-i liikmeskiriku kirikukalendri põhjal. Menüüst saab ideaalis tulevikus valida kõikide liikmeskirikute päevalugemisi Vanast Testamendist ja Uuest Testamendist. Piibli päevalugemiste mobiilirakendus on kooskõlas EKN-i peaeesmärgiga: „EKN-i tegevuse eesmärk on ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel“ ning kooskõlas EKN-i hariduse ümarlaua platvormiga: „Arvestades usualaste teadmiste vähesust ühiskonnas, peame oluliseks oma konfessioonile oluliste kiriklike alustekstide tundmaõppimist.“ Teine versioon valmis katoliku kiriku, luteri kiriku, baptisti kiriku ja vennastekoguduse kirikukalendri põhjal. Mobiiliversiooni esimene versioon on Google Play poest allalaetav nimetuse Kalender.net nime alt.

22.12.2017
Lisandusid mitmed uued videod kodulehele
Sellel kalendriaastal lisandusid EKN-i haridustöö kodulehele mitmed uued videod, näiteks “Koolikaplani tööst” (Arho Tuhkru), “Väärtused” (Siim Kallas), “Käitumisraskused” (Lii Lilleoja), “Ladinakeelsed mõtteterad” (Andrea Bochese), “Martin Lutheri mõtted” (Matthias Burghardt). Lisaks said lisatud EKN-i hariduskonverentsi videod, näiteks “Head haridus ja hea kasvatus teatris” (Lembit Peterson), “Head haridus ja hea kasvatus kodus” (Liivika Simmul), “Hea haridus ja hea kasvatus lasteaias” (Külvi Teder,Triinu Lüüde, Kairi Sepp, Anne Haagen, Anneli Virve, Heidi Sarap), “Hea haridus ja hea kasvatus koolis” (Signe Aus, Helve Lokk, Kersti Nigesen, Tarvo Siilaberg, Liivika Simmul ja Egle Viilma), Hea haridus ja hea kasvatus ning meedia roll” (Helle Aan, Janek Mäggi, Mare Pihlak ja Indrek Treufeldt) ja “Haridus kui (eesti) kultuuri funktsioon” (prof Rein Veidemann). Vaata siit: http://haridus.ekn.ee/video/

22.12.2017
Lisandusid testid kodulehele
Sellel kalendriaastal lisandusid EKN-i haridustöö kodulehele mitmed testid, näiteks “Tallinna toomkirik”, “Tallinna Pühavaimu kirik ja Piiblilood”, “Tallinna Raekoda ja Piiblilood”, mis on tehtud silmas pidades saabuvat 2018. aasta “kultuuriväärtuste aastat”. Vaata siit:http://haridus.ekn.ee/testid/

18.12.2017
Videoklipide “Kohtumised“ metoodilised abimaterjalid ja transkriptsioonid on valmis
Need materjalid on mõeldud eelkõige I ja II kooliastme usundiõpetuse tundides kasutamiseks, mis on hetkel õppematerjalidega kõige vähem kaetud. Selleks, et valminud õppevideod tõepoolest ka heal moel kasutamist leiaksid, oli vajalik nende varustamine kvaliteetse metoodilise materjaliga ning nüüd need sisaldavad ka võimalust vajadusel kasutada subtiitritega versiooni. Materjalid on kättesaadavad Tartu Ülikooli kodulehel.

15.12.2017
Valmisid Godly Play eestikeelsed materjalid
Godly play meetod on Piibli lugude jutustamise ja käsitlemise viis, mis peab tähtsaks õppimist mängu kaudu. Metoodika lähtub itaalia kasvatusteadlase Maria Montessori (1870-1952) pedagoogikast, mille kandvaks ideeks on veendumus, et uue õppimine pakub lapsele rõõmu ja tekitab motivatsiooni edasiseks tegutsemiseks ja õppimiseks oma kogemuste kaudu. Kokku tõlgiti 52 õppematerjali eesti keelde.

03.10.2017
EKN-i haridustöö ümarlaud
Ümarlaud toimus 03.10.2017. Osales 12 inimest. Päevakorras oli 2018.a ümarlaua toimumise aja ja koha määramine, 2018.a tegevuste ja eelarve kavandamine, 2017.a tegevuste ülevaade ja lõpupalvus. Sellel aastal toimus väga rahvarohke hariduskonverents Teaduste Akadeemias. Lisaks toimus kristlike erakoolide teabepäev ja oluliselt uuenes EKN-i hariduse koduleht ning lisandusid mitmed uued videod. Kahjuks jäi üks asi ka tegemata. Ümarlaua liige Kerstin Kask andis teada, et ajakiri „Kristlik kasvatus“ sellel aastal ei ilmu.

21.08.2017
Eesti Kristlike Erakoolide Liidu teabepäev
21. augustil toimus Tallinnas Eesti Kristlike Erakoolide Liidu koolide ühine koolituspäev. Ühiselt kuulati loenguid ja arutati teemadel: lapse usulise arengu toetamine, erinevate religioonide õpe kristlikus koolis ning konfliktide lahendamine erinevate osapoolt vahel. Koolid ja lasteaiad jagasid omavahel parimaid praktikaid. Kokku osales koolituspäeval 83 kristlike koolide ja lasteaedade õpetajat. Koolituspäeva toetas Eesti Kirikute Nõukogu.

06.05.2017
Konverents “Armastus kui pedagoogika”
Üritus toimus Õpetajate Majas Tallinna vanalinnas 5.-6.mail 2017. Kokku osales üle 100 inimese ja peeti 20 ettekannet. Konverentsil ettekandeid pidanud inimesed olid pärit Suurbritanniast, Venemaalt, Ukrainast, Leedust, Lätist ja Eestist. Peaettekande pidas Durhami Ülikooli emeriitprofessor ja Amsterdami Vaba Ülikooli külalisprofessor Andrew Louth teemal “Kuidas mõjutab armastus pedagoogikat?”.

31.03.2017
Toimus EKN-i hariduskonverents Toomkirikus ja Eesti Teaduste Akadeemias

31.märtsil 2017 Eesti Kirikute Nõukogu hariduskonverents koostöös Siseministeeriumiga pealkirjaga: “Milline on hea haridus: Milline on hea haridus ja hea kasvatus kodus, lasteaias, koolis, meedias, kirikus, teatris ja ülikoolis?” Konverents toimus kell 9.00-9.30 Toomkirikus ning kell 10.00-16.00 Eesti Teaduste Akadeemias.

Toomkirikus teenisid kaasa piiskop Tiit Salumäe ja Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ning kõnet pidasid EKN-i asepresident, Peapiiskop emeeritus Andres Põder, Siseministeeriumi Usuasjade Osakonna juhataja Ilmo Au ja Arho Tuhkru.

Eesti Teaduste Akadeemias pidas teemal “Haridus kui (eesti) kultuuri funktsioon” Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Veidemann. Toimus 7 paneeldiskussiooni ja lisaks oli veel üks ettekanne. Paneeldiskussioonide teemad olid “Hea haridus ja hea kasvatus ja kaplanite roll” (paneeldiskussiooni juhtis Arho Tuhkru; vestluses osalevad Jaak Aus, Triin Käpp ja Katrin Keso-Vares), “Hea haridus ja hea kasvatus ning meedia roll.” (paneeldiskussiooni juhtis Heiki Haljasorg; vestluses osalesid Helle Aan,Janek Mäggi, Mare Pihlak ja Indrek Treufeldt), “Hea haridus ülikoolides ja kõrgkoolides” . (paneeldiskussiooni juhtis Marko Tiitus; vestluses osalesid Siimon Haamer, Arne Hiob, Urve Läänemets, Mattias Palli, Ove Sander ja Meeli Tankler), “Hea haridus ja hea kasvatus koolis” (paneeldiskussiooni juhtis Signe Aus; vestluses osalesid Helve Lokk, Kersti Nigesen, Tarvo Siilaberg, Liivika Simmul ja Egle Viilma), “Hea haridus ja hea kasvatus lasteaias”(paneeldiskussiooni juhtis Külvi Teder; vestluses osalesid Triinu Lüüde, Kairi Sepp, Anne Haagen, Anneli Virves ja Heidi Sarap), “Hea haridus ja hea kasvatus kirikus” (paneeldiskussiooni juhtis Lauri Koogas; vestlusringis osalesid Lemme Aulis, isa Igor Gavrilchik, Mervi Kalmus, Veljo Kaptein, Mai-Liis Mäeväli ja Rutti Proosa) ja “Hea haridus ja hea kasvatus teatris”. (vestlesid Heiki Haljasorg ja Lembit Peterson). Ettekande teemal “Hea haridus ja hea kasvatus kodus” pidas Liivika Simmul.

Konverentsil osales 129 inimest. Osalemisest paneeldiskusioonis teatasid kõigi 10 Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmed.

18.03.2017
Usundiõpetuse olümpiaad

Usundiõpetuse olümpiaadist oli ennekõike kutsutud osa saama gümnaasiumide õpilased, aga teretulnud olid ka põhi- ning kutsekoolide õppurid. Olümpiaad koosnes kahest voorust. Esimese vooru, mille sisuks oli religiooniteemaline essee, laekus 17 tööd. Žürii valis olümpiaadi jätkama kümme õpilast.Lõppvoor toimus 17.-18. märtsini Tartus. Iga õpilane tutvustas oma esseed ning vastas komisjoniliikmete küsimustele selle kohta. Sooritada tuli erinevaid religioone käsitlev test. Kohapeal tuli kirjutada lühiessee teemale reformatsioon 500. Samuti tuli noortel ette valmistada ja komisjoni ees kaitsta loosiga tõmmatud religiooniga seotud lähteülesanne.
Esimese koha vääriliseks hinnati Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient Robert Bunder, teise koha sai samuti Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12 klassi õpilane Rahel Toomik ja kolmanda koha sai Eerik Sven Puudist Tallinna Ühisgümnaasiumist.
Eesti Kirikute Nõukogu toetuse eest osteti lõppvoorus osalejatele mälestuseks raamatud, kokku 10 tükki.

07.02.2017
Toimus EKN-i haridustöö ümarlaud

7.veebruaril 2017 toimus EKN-i haridustöö ümarlaud. Päevakorras olid järgmised teemad: “Koolikaplanid” “Ajakiri Kristlik kasvatus”., “Eelarvestrateegia 2018. aastaks.”, “Ootused EKN-i hariduse kodulehele”, “Riikliku õppekava töörühma loomine” ja “EKN-i hariduskonverents”. Ümarlauda juhatas EKN-i haridustöö projektijuht Heiki Haljasorg, avapalvuse pidas EKN-i haridustöö konsultant msgr Philippe Jourdan. Ümarlaual osales 13 inimest.

31.12.2016
Valmis Piibli päevalugemiste mobiilirakenduse esimene versioon

Piibli päevalugemiste mobiilirakenduse sihtrühmaks on kõik EKN-i liikmeskirikute liikmed ja kõik teised huvilised. Iga päeva kohta käiv mobiilirakendus kuvab päevalugemised ja päevapalve vastava EKN-i liikmeskiriku kirikukalendri põhjal. Menüüst saab ideaalis tulevikus valida kõikide liikmeskirikute päevalugemisi Vanast Testamendist ja Uuest Testamendist. Piibli päevalugemiste mobiilirakendus on kooskõlas EKN-i peaeesmärgiga: „EKN-i tegevuse eesmärk on ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel“ ning kooskõlas EKN-i hariduse ümarlaua platvormiga: „Arvestades usualaste teadmiste vähesust ühiskonnas, peame oluliseks oma konfessioonile oluliste kiriklike alustekstide tundmaõppimist.“ Esimene versiooni valmis katoliku kiriku, luteri kiriku ja vennastekoguduse kirikukalendri põhjal. Mobiiliversiooni esimene versioon on Google Play poest allalaetav nimetuse Kalender.net nime alt.

23.11.2016
Mentorluse käsiraamat sai valmis
Käsiraamatu kirjutamisse panustasid EEKBLi, EKNK ja EMK liikmed. Lisaks on valminud ka mõned videod, mis on samuti kodulehel leitavad ning millel kõnelevad EELK ja RMK liikmed. Mentorluse käsiraamatu ülesehitus on järgmine: “Sissejuhatus: Milleks Mentorlus”, “Mentor, mentii ja kristlik usk”, “Oskused ja tegevused mentorluses”, “Olulised teemad mentorlusprotsessis”, “Koguduste arengu toetamine” ja “Kasutatud ja soovitav kirjandus”.
Mentorluse käsiraamat on üleval EKN-i haridustöö kodulehel.

23.11.2016
Mentorluse koolitus.
On hea tava, et valminud käsiraamatule järgneb vastav koolitus. See toimuski EKNi toetusel ja EELK UI poolt korraldatuna Tallinnas, 22.-23.novembril 2016. Osales enam üle 20 inimese kokku neljast konfessioonist. Koolitust viisid läbi mentorluse käsiraamatu autorid Meego Remmel ja Einike Pilli, neile lisaks Naatan ja Siimon Haamer. Siimon oli 2016.a suvel kaitsnud oma magistritöö vaimulikust mentorlusest EELKs. Koolituspäevadel puudutati mentorluse mõiste, olemuse ning töövõtete teemat, arutleti praktiliste küsimuste ja peamiste sisuteemade üle. Ruumi oli ka konfessionaalsete gruppide vestlusel kas ja kuivõrd oleks mentorlust just neil vaja ja kuidas seda korraldada.

15.11.2016
Toimus EKN-i haridustöö ümarlaud
15. novembril 2016 toimus Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö ümarlaud. Päevakorras olid järgmised teemad “2017.a tegevuste ja eelarve kavandamine”, “Hariduskonverents 31.03.2017”, “2016.a tehtud tegevuste ülevaade” ning “Järgmise ümarlaudade toimumise aeg”. Ümarlauda juhatas EKN-i haridustöö projektijuht Heiki Haljasorg, avapalvuse pidas EELK haridusassessor Marko Tiitus. Ümarlaual osales 9 inimest.

24.09.2016
Koolitus „Käitumishäire kui palavik“ kordusena Tartus
24.septembril 2016 toimus Tartu Ülikooli peahoones Ülikooli 18, ruumis 228 koolitusseminar „Käitumishäire kui palavik“, mis oli suunatud kristlike koolide, tavakoolide kui ka koguduste lastetöös tegutsevatele õpetajatele. Koolitusel toimusid järgmised ettekanded: Liivika Simmuli loeng “Õppimine ja suhted” käsitles pedagoogilist suhet kui armastuse suhet ning õppimise baseerumist sellel. Esineja rääkis, kuidas sellist keskkonda luua; Lii Lilleoja loeng “Käitumisraskused ja nende ennetamine” lahkas käitumisprobleemide põhjuseid, ning seda, kuidas saab neid ennetada ja nendega toime tulla; Kristi Lee loeng “Oskuste õpe käitumisraskustega lastele” tutvustas  oskusi, mida vajab laps psühhosotsiaalse probleemiga hakkamasaamiseks ja kuidas neid aidata lapsel omandada; Külvi Teder esitas Püha Mängu (Godly Play) metoodikal põhineva tunni ning arutati metoodika rakendamise võimalusi erinevates keskkondades. Koolitusel osales 36 inimest. Ürituse peakorraldaja oli Olga Schihalejev.

03.09.2016
EFTRE konverents Viinis

Toomas Jürgenstein osales 31.augustist – 3. septembrini EFTRE    (The European Forum for Teachers of Religious Education) konverentsil Viinis. Nimetud konverents toob Euroopa religiooniõpetajad kokku iga kolme aasta tagant, seekord oli esindatud kakskümmend riiki ning üldteemaks „Believing, belonging, behaving“. Konverentsi programmi kuulusid loengud, töötoad, arutelus, kuid ka tutvumine Austria usuliste probleemidega, kohalike õpetajate heade praktikatega ning ka näiteks islami hariduskeskuse külastamine (viimasena mainitud kogemust puudutas Toomas Jürgenstein ka artiklis Eesti Päevalehes 22. oktoobril 2016). Nimetatud konverentsid (kokku on Toomas Jürgenstein osalenud viiel EFTRE konverentsil) aitavad tajuda Euroopa religiooniõpetuse eripärasid, aitavad otsida ühisosa ning teadvustavad ühiseid muresid. Saadud kogemusi saab rakendada õppetöös, kuid ka artiklites ning kavandavates õppematerjalides.

01.09.2016
Uus Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö projektijuht
Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö projektijuhina alustas Heiki Haljasorg. Haridustöö konsultandina jätkas Eesti Kirikute Nõukogu asepresident msgr Philippe Jourdan.

11.06.2016
EAEE konverents Tallinnas 08-11.06.2016

EAEE konverents toimub igal aastal, toimus seekord Tallinnas, Usuteaduse Instituudi ja Pirita kloostri ruumides 8.-11.juunil. Korraldamisel ja sisustamisel aitasid kaasa Kerstin Kask ja Einike Pilli, kes mõlemad on ka varem  organisatsiooni töös osalenud.

 

13.05.2016
ECCE konverents Londonis

ECCE 2016 konverents “Lifelong Disciples – Accompaning children in their faith – Thinking, living and acting as a disciple and discipleship” toimus 9.-13. mail 2016 Inglismaal High Leigh konverentsikeskuses ning Eestist osales Pille Havakats . Konverentsil osales umbes 80 inimest. Suuremad esindused Saksamaalt, Soomest ja Inglismaalt ning lisaks veel teisi riike.  (Mitmed mäletasid Pille Valku, samuti oli tuttav ka Kerstin Kask ja Einike Pilli.)  Igal päeval oli oma teema ja sümbolid (paat, küünal, kala, süda, leib ja karikas).  Hommikupalvusi viisid läbi erinevad regioonid, mina osalesin Põhja regiooni meeskonnas koos soomlastega.  Piiblitunnid olid kõiki kaasaval aktiivmeetodil (Bibliolog).  Ettekanded teemadel: Lapse vaimulik ja usuline areng; Elukestev jüngerlus;  Lapsed kui missionärid.  Peale ettekandeid olid väikegrupi arutelud ja peale lõunat seminarid ja avatud oli suur õppematerjalide ja raamatute turg.  Seminarid: Laps kui teoloog; Lapsed elukestvas jüngerluses; Messy Church, Godly Play; Ülistus, kui emotsionaalne kogemus; Laps toitmine läbi mängu ja veel mitmeid. Lisaks olid veel finantsaruanded ja valimised. Järgmine konverents toimub 2019 Berliinis.

 25.04.2016
Toimus EKN-i haridustöö ümarlaud
Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö ümarlaud toimus 25.04.2016. Päevakorras olid järgmised teemad: “Konverentsi Voorused ja väärtused tagasiside ja järgmise konverentsi ideed”, “Mentorluse käsiraamat”, “2016 a tegevused: sügise koolitused, Piibliõppe materjal, mentorluse koolitus” ja “Usundiõpetuse arenguvõimalused”. Ümarlauda juhatas EKN-i haridustöö projektijuht Einike Pilli, avapalvuse pidas EKN-i haridustöö konsultant msgr Philippe Jourdan. Ümarlaual osales 6 inimest.

01.04.2016
Konverents „Voorused ja väärtused“ Tallinna Ülikoolis

01.04.2016 toimus Tallina Ülikoolis eluväärtuste aasta raames Eesti Kirikute Nõukogu ja Siseministeeriumi ühine hariduskonverents „Voorused ja väärtused“. Konverentsil osales 150 huvilist. Kõlama jäi kristliku vooruse ja väärtuskäsitluse elujõud, mis aitab ületada ühiskonnas probleemiks olevat vastuolu deklaratsioonide ja tegelikkuse vahel. Dialoogilised ettekanded pidasid: Joonas Hellerma ja Joosep Tammo, David Vseviov ja Orest Kormašov, Ringo Ringvee ja Raul Rebane, Ülle Luisk ja Signe Aus. Paneeldiskusioonis osalesid Meego Reemel, Karmen Maikalu, Marko Tiitus ja Einike Pilli. Töötubasid juhtisid Anatoli Ljutjuk, Heiki Haljasorg, Lii Lilleoja ja Pille Havakats, Mari Vahermägi, Sven Joonatan Siibak ja Toomas Jürgenstein. Õhtumõtistkluse pidas Jaak Aus. Üritust kajastas Õpetajate Leht, kus andsid intervjuud Heiki Haljasorg, Toomas Jürgenstein ja Joosep Tammo. Ürituse peakorraldajad olid Kristiina Krabi ja Einike Pilli.

 

Comments are closed.