Kroonika

Print Friendly, PDF & Email

21.08.2017
Eesti Kristlike Erakoolide Liidu teabepäev

21. augustil toimus Tallinnas Eesti Kristlike Erakoolide Liidu koolide ühine koolituspäev. Ühiselt kuulati loenguid ja arutati teemadel: lapse usulise arengu toetamine, erinevate religioonide õpe kristlikus koolis ning konfliktide lahendamine erinevate osapoolt vahel. Koolid ja lasteaiad jagasid omavahel parimaid praktikaid. Kokku osales koolituspäeval 83 kristlike koolide ja lasteaedade õpetajat.
Koolituspäeva toetas Eesti Kirikute Nõukogu

06.05.2017
Konverents “Armastus kui pedagoogika”

Üritus toimus Õpetajate Majas Tallinna vanalinnas 5.-6.mail 2017. Kokku osales üle 100 inimese ja peeti 20 ettekannet. Konverentsil ettekandeid pidanud inimesed olid pärit Suurbritanniast, Venemaalt, Ukrainast, Leedust, Lätist ja Eestist. Peaettekande pidas Durhami Ülikooli emeriitprofessor ja Amsterdami Vaba Ülikooli külalisprofessor Andrew Louth teemal “Kuidas mõjutab armastus pedagoogikat?”.

31.03.2017
Toimus EKN-i hariduskonverents Toomkirikus ja Eesti Teaduste Akadeemias

31.märtsil 2017 Eesti Kirikute Nõukogu hariduskonverents koostöös Siseministeeriumiga pealkirjaga: “Milline on hea haridus: Milline on hea haridus ja hea kasvatus kodus, lasteaias, koolis, meedias, kirikus, teatris ja ülikoolis?” Konverents toimus kell 9.00-9.30 Toomkirikus ning kell 10.00-16.00 Eesti Teaduste Akadeemias.

Toomkirikus teenisid kaasa piiskop Tiit Salumäe ja Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ning kõnet pidasid EKN-i asepresident, Peapiiskop emeeritus Andres Põder, Siseministeeriumi Usuasjade Osakonna juhataja Ilmo Au ja Arho Tuhkru.

Eesti Teaduste Akadeemias pidas teemal “Haridus kui (eesti) kultuuri funktsioon” Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Veidemann. Toimus 7 paneeldiskussiooni ja lisaks oli veel üks ettekanne. Paneeldiskussioonide teemad olid “Hea haridus ja hea kasvatus ja kaplanite roll” (paneeldiskussiooni juhtis Arho Tuhkru; vestluses osalevad Jaak Aus, Triin Käpp ja Katrin Keso-Vares), “Hea haridus ja hea kasvatus ning meedia roll.” (paneeldiskussiooni juhtis Heiki Haljasorg; vestluses osalesid Helle Aan,Janek Mäggi, Mare Pihlak ja Indrek Treufeldt), “Hea haridus ülikoolides ja kõrgkoolides” . (paneeldiskussiooni juhtis Marko Tiitus; vestluses osalesid Siimon Haamer, Arne Hiob, Urve Läänemets, Mattias Palli, Ove Sander ja Meeli Tankler), “Hea haridus ja hea kasvatus koolis” (paneeldiskussiooni juhtis Signe Aus; vestluses osalesid Helve Lokk, Kersti Nigesen, Tarvo Siilaberg, Liivika Simmul ja Egle Viilma), “Hea haridus ja hea kasvatus lasteaias”(paneeldiskussiooni juhtis Külvi Teder; vestluses osalesid Triinu Lüüde, Kairi Sepp, Anne Haagen, Anneli Virves ja Heidi Sarap), “Hea haridus ja hea kasvatus kirikus” (paneeldiskussiooni juhtis Lauri Koogas; vestlusringis osalesid Lemme Aulis, isa Igor Gavrilchik, Mervi Kalmus, Veljo Kaptein, Mai-Liis Mäeväli ja Rutti Proosa) ja “Hea haridus ja hea kasvatus teatris”. (vestlesid Heiki Haljasorg ja Lembit Peterson). Ettekande teemal “Hea haridus ja hea kasvatus kodus” pidas Liivika Simmul.

Konverentsil osales 129 inimest. Osalemisest paneeldiskusioonis teatasid kõigi 10 Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmed.

07.02.2017
Toimus EKN-i haridustöö ümarlaud

7.veebruaril 2017 toimus EKN-i haridustöö ümarlaud. Päevakorras olid järgmised teemad: “Koolikaplanid” “Ajakiri Kristlik kasvatus“., “Eelarvestrateegia 2018. aastaks.”, “Ootused EKN-i hariduse kodulehele”, “Riikliku õppekava töörühma loomine” ja “EKN-i hariduskonverents”. Ümarlauda juhatas EKN-i haridustöö projektijuht Heiki Haljasorg, avapalvuse pidas EKN-i haridustöö konsultant msgr Philippe Jourdan. Ümarlaual osales 13 inimest.

31.12.2016
Valmis Piibli päevalugemiste mobiilirakenduse esimene versioon

Piibli päevalugemiste mobiilirakenduse sihtrühmaks on kõik EKN-i liikmeskirikute liikmed ja kõik teised huvilised. Iga päeva kohta käiv mobiilirakendus kuvab päevalugemised ja päevapalve vastava EKN-i liikmeskiriku kirikukalendri põhjal. Menüüst saab ideaalis tulevikus valida kõikide liikmeskirikute päevalugemisi Vanast Testamendist ja Uuest Testamendist. Piibli päevalugemiste mobiilirakendus on kooskõlas EKN-i peaeesmärgiga: „EKN-i tegevuse eesmärk on ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel“ ning kooskõlas EKN-i hariduse ümarlaua platvormiga: „Arvestades usualaste teadmiste vähesust ühiskonnas, peame oluliseks oma konfessioonile oluliste kiriklike alustekstide tundmaõppimist.“ Esimene versiooni valmis katoliku kiriku, luteri kiriku ja vennastekoguduse kirikukalendri põhjal. Mobiiliversiooni esimene versioon on Google Play poest allalaetav nimetuse Kalender.net nime alt.

23.11.2016
Mentorluse käsiraamat
sai valmis
Käsiraamatu kirjutamisse panustasid EEKBLi, EKNK ja EMK liikmed. Lisaks on valminud ka mõned videod, mis on samuti kodulehel leitavad ning millel kõnelevad EELK ja RMK liikmed. Mentorluse käsiraamatu ülesehitus on järgmine: “Sissejuhatus: Milleks Mentorlus”, “Mentor, mentii ja kristlik usk”, “Oskused ja tegevused mentorluses”, “Olulised teemad mentorlusprotsessis”, “Koguduste arengu toetamine” ja “Kasutatud ja soovitav kirjandus”.
Mentorluse käsiraamat on üleval EKN-i haridustöö kodulehel.

23.11.2016
Mentorluse koolitus.
On hea tava, et valminud käsiraamatule järgneb vastav koolitus. See toimuski EKNi toetusel ja EELK UI poolt korraldatuna Tallinnas, 22.-23.novembril 2016. Osales enam üle 20 inimese kokku neljast konfessioonist. Koolitust viisid läbi mentorluse käsiraamatu autorid Meego Remmel ja Einike Pilli, neile lisaks Naatan ja Siimon Haamer. Siimon oli 2016.a suvel kaitsnud oma magistritöö vaimulikust mentorlusest EELKs. Koolituspäevadel puudutati mentorluse mõiste, olemuse ning töövõtete teemat, arutleti praktiliste küsimuste ja peamiste sisuteemade üle. Ruumi oli ka konfessionaalsete gruppide vestlusel kas ja kuivõrd oleks mentorlust just neil vaja ja kuidas seda korraldada.

15.11.2016
Toimus EKN-i haridustöö ümarlaud
15. novembril 2016 toimus Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö ümarlaud. Päevakorras olid järgmised teemad “2017.a tegevuste ja eelarve kavandamine”, “Hariduskonverents 31.03.2017”, “2016.a tehtud tegevuste ülevaade” ning “Järgmise ümarlaudade toimumise aeg”. Ümarlauda juhatas EKN-i haridustöö projektijuht Heiki Haljasorg, avapalvuse pidas EELK haridusassessor Marko Tiitus. Ümarlaual osales 9 inimest.

24.09.2016
Koolitus „Käitumishäire kui palavik“ kordusena Tartus
24.septembril 2016 toimus Tartu Ülikooli peahoones Ülikooli 18, ruumis 228 koolitusseminar „Käitumishäire kui palavik“, mis oli suunatud kristlike koolide, tavakoolide kui ka koguduste lastetöös tegutsevatele õpetajatele. Koolitusel toimusid järgmised ettekanded: Liivika Simmuli loeng “Õppimine ja suhted” käsitles pedagoogilist suhet kui armastuse suhet ning õppimise baseerumist sellel. Esineja rääkis, kuidas sellist keskkonda luua; Lii Lilleoja loeng “Käitumisraskused ja nende ennetamine” lahkas käitumisprobleemide põhjuseid, ning seda, kuidas saab neid ennetada ja nendega toime tulla; Kristi Lee loeng “Oskuste õpe käitumisraskustega lastele” tutvustas  oskusi, mida vajab laps psühhosotsiaalse probleemiga hakkamasaamiseks ja kuidas neid aidata lapsel omandada; Külvi Teder esitas Püha Mängu (Godly Play) metoodikal põhineva tunni ning arutati metoodika rakendamise võimalusi erinevates keskkondades. Koolitusel osales 36 inimest. Ürituse peakorraldaja oli Olga Schihalejev.

 

03.09.2016
EFTRE konverents Viinis

Toomas Jürgenstein osales 31.augustist – 3. septembrini EFTRE    (The European Forum for Teachers of Religious Education) konverentsil Viinis. Nimetud konverents toob Euroopa religiooniõpetajad kokku iga kolme aasta tagant, seekord oli esindatud kakskümmend riiki ning üldteemaks „Believing, belonging, behaving“. Konverentsi programmi kuulusid loengud, töötoad, arutelus, kuid ka tutvumine Austria usuliste probleemidega, kohalike õpetajate heade praktikatega ning ka näiteks islami hariduskeskuse külastamine (viimasena mainitud kogemust puudutas Toomas Jürgenstein ka artiklis „On ohtlik, kui püütakse laduda ühte ja ainsat pilti islamist“, Eesti Päevaleht 22. oktoober 2016). Nimetatud konverentsid (kokku on Toomas Jürgenstein osalenud viiel EFTRE konverentsil) aitavad tajuda Euroopa religiooniõpetuse eripärasid, aitavad otsida ühisosa ning teadvustavad ühiseid muresid. Saadud kogemusi saab rakendada õppetöös, kuid ka artiklites ning kavandavates õppematerjalides.

01.09.2016
Uus Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö projektijuht
Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö projektijuhina alustas Heiki Haljasorg. Haridustöö konsultandina jätkas Eesti Kirikute Nõukogu asepresident msgr Philippe Jourdan.

11.06.2016
EAEE konverents Tallinnas 08-11.06.2016

EAEE konverents (http://www.eaee.eutoimub igal aastal, toimus seekord Tallinnas, Usuteaduse Instituudi ja Pirita kloostri ruumides 8.-11.juunil. Korraldamisel ja sisustamisel aitasid kaasa Kerstin Kask ja Einike Pilli, kes mõlemad on ka varem  organisatsiooni töös osalenud.

 

13.05.2016
ECCE konverents Londonis

ECCE 2016 konverents “Lifelong Disciples – Accompaning children in their faith – Thinking, living and acting as a disciple and discipleship” toimus 9.-13. mail 2016 Inglismaal High Leigh konverentsikeskuses ning Eestist osales Pille Havakats . Konverentsil osales umbes 80 inimest. Suuremad esindused Saksamaalt, Soomest ja Inglismaalt ning lisaks veel teisi riike.  (Mitmed mäletasid Pille Valku, samuti oli tuttav ka Kerstin Kask ja Einike Pilli.)  Igal päeval oli oma teema ja sümbolid (paat, küünal, kala, süda, leib ja karikas).  Hommikupalvusi viisid läbi erinevad regioonid, mina osalesin Põhja regiooni meeskonnas koos soomlastega.  Piiblitunnid olid kõiki kaasaval aktiivmeetodil (Bibliolog).  Ettekanded teemadel: Lapse vaimulik ja usuline areng; Elukestev jüngerlus;  Lapsed kui missionärid.  Peale ettekandeid olid väikegrupi arutelud ja peale lõunat seminarid ja avatud oli suur õppematerjalide ja raamatute turg.  Seminarid: Laps kui teoloog; Lapsed elukestvas jüngerluses; Messy Church, Godly Play; Ülistus, kui emotsionaalne kogemus; Laps toitmine läbi mängu ja veel mitmeid. Lisaks olid veel finantsaruanded ja valimised. Järgmine konverents toimub 2019 Berliinis.

 25.04.2016
Toimus EKN-i haridustöö ümarlaud
Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö ümarlaud toimus 25.04.2016. Päevakorras olid järgmised teemad: “Konverentsi Voorused ja väärtused tagasiside ja järgmise konverentsi ideed”, “Mentorluse käsiraamat”, “2016 a tegevused: sügise koolitused, Piibliõppe materjal, mentorluse koolitus” ja “Usundiõpetuse arenguvõimalused”. Ümarlauda juhatas EKN-i haridustöö projektijuht Einike Pilli, avapalvuse pidas EKN-i haridustöö konsultant msgr Philippe Jourdan. Ümarlaual osales 6 inimest.

01.04.2016
Konverents „Voorused ja väärtused“ Tallinna Ülikoolis

01.04.2016 toimus Tallina Ülikoolis eluväärtuste aasta raames Eesti Kirikute Nõukogu ja Siseministeeriumi ühine hariduskonverents „Voorused ja väärtused“. Konverentsil osales 150 huvilist. Kõlama jäi kristliku vooruse ja väärtuskäsitluse elujõud, mis aitab ületada ühiskonnas probleemiks olevat vastuolu deklaratsioonide ja tegelikkuse vahel. Dialoogilised ettekanded pidasid: Joonas Hellerma ja Joosep Tammo, David Vseviov ja Orest Kormašov, Ringo Ringvee ja Raul Rebane, Ülle Luisk ja Signe Aus. Paneeldiskusioonis osalesid Meego Reemel, Karmen Maikalu, Marko Tiitus ja Einike Pilli. Töötubasid juhtisid Anatoli Ljutjuk, Heiki Haljasorg, Lii Lilleoja ja Pille Havakats, Mari Vahermägi, Sven Joonatan Siibak ja Toomas Jürgenstein. Õhtumõistkluse pidas Jaak Aus. Üritust kajastas Õpetajate Leht, kus andsid intervjuud Heiki Haljasorg, Toomas Jürgenstein ja Joosep Tammo. Ürituse peakorralajad olid Kristiina Krabi ja Einike Pilli.

Comments are closed