Video

Print Friendly, PDF & Email

2018 – Missa Papae Marcelli, Voces Musicales (EKN-i hariduskonverents)

2018 – EKN-i hariduskonverentsi tervitused

2018 – Biblia pauperum Pühavaimu kiriku näitel

2018 – Avastame Piiblilugusid Pühavaimu kiriku ja Raekoja näitel (EKN-i hariduskonverents)

2018 – Vana Testamendi tähtsus Euroopa kultuuriloos (EKN-i hariduskonverents)

2018 – Uue Testamendi tähtsus Euroopa kultuuriloos (EKN-i hariduskonverents)

2018 – Piibli ja palve tähtsus inimeste igapäevaelus (EKN-i hariduskonverents)

2018 – Vana ja Uue Testamendi kangelastest psühholoogi vaatenurgast (EKN-i hariduskonverents)

2018 – Kas kaunis kunst ja muusika viivad meid Jumalale lähemale? (EKN-i hariduskonverents)

2018 – Pühapäevakoolis inglite meisterdamine. Luterlaste ja katoliiklaste ühisprojekt

2018 – Näitemäng Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks: Mis juhtus Tallinnas 23.-25.veebruar 1918?

2017 – Tartu Ülikooli ladina keele doktorant Andrea Bochese räägib teemal “Ladinakeelsed mõtteterad”

2017 – Kirikuõpetaja Matthias Burghardt räägib teemal “Martin Lutheri mõtted”

2017 – Tallinna Ülikooli õppejõud Lii Lilleoja räägib teemal “Käitumisraskused”

2017 – Hariduskonverents “Milline on hea haridus?” – prof Rein Veidemanni ettekanne

2017 – Hariduskonverents – Hea haridus ja hea kasvatus ja kaplanite roll”

2017 – Hariduskonverents – Hea haridus ja hea kasvatus ning meedia roll”

Hariduskonverents 2017 – Hea haridus ülikoolides ja kõrgkoolides”

Hariduskonverents 2017 – Hea haridus ja hea kasvatus koolis

2017 – Hariduskonverents 2017 – Hea haridus ja hea kasvatus lasteaias”

Hariduskonverents 2017 – Hariduskonverents 2017 – Hea haridus ja hea kasvatus kirikus

    Hariduskonverents 2017 – Hea haridus ja hea kasvatus kodus

Hariduskonverents 2017 – Hea haridus ja hea kasvatus teatris

2017 – Arho Tuhkru “Koolikaplani tööst”

2016 – David Vseviov “Inimesest ja võimust”

2015 – Tartu Toomemäest

2016 – Videokokkuvõtted konverentsist “Voorused ja väärtused”:

Comments are closed.