• KRISTLIK KODUNE KASVATUS      |       SISUKORD     |       LISALUGEMIST
 • KRISTLIK TÄISKASVANUHARIDUS      |       SISUKORD       |     VIDEOD     |       LISALUGEMIST
 • JÄKTUSUUTLIK LASTETÖÖ      |       SISUKORD       |     LISALUGEMIST
 • KRISTLIK JUHT JA MENTORLUS      |       SISUKORD     |       LISALUGEMIST
 • LASTEJUTLUSED       |    SISUKORD
 • Käsiraamat aitab läbi mõelda oma paarisuhte ja laste kasvatamisega seotud küsimusi läbi kristliku kasvatuse prisma.
       Selles kirjutavad vaimulikud, psühholoogid ja kogemustega kristlased kõikidest olulistest laste kasvamisega seotud teemadest. Muude hulgas küsitakse koos lugejatega ka raskeid küsimusi – lahutusest toibumise, kriisi ning erivajadusega laste kohta. Kindlasti on käsiraamatust abi ka neil, kel omal lapsi pole, aga kes nendega kokku puutuvad.

 • Kristliku täiskasvanuhariduse käsiraamat on kirjutatud kõigile, kes kogudusliku kontekstis täiskasvanuid õpetavad. Aga kindlasti leiavad siit põnevat lugemist täiskasvanud õppijad ise. Sest käsiraamatu põhifookuses on täiskasvanud õppija ja tema õppimine.
       Käsiraamatut võib kasutada nagu andragoogika õpikut – siit leiab taustateadmisi täiskasvanud õppijate kohta ning didaktika raudvara värskes võtmes. Kirjutajate seas on mitmed täiskasvanukoolituse praktikud, kellel on ka vastava-alane akadeemiline ettevalmistus – kas siis teoloogias, haridusvaldkonnas või mõlemas korraga. Materjali teeb eriliseks see, et on kirjeldatud kõiki peamisi kristliku õppimise vorme koos näidete ja soovitustega. Näited pärinevad erinevate konfessioonide praktikast.
       Õppimine, kasvamine ja küpsemaks saamine on üks kristlase keskseid ülesandeid. See käsiraamat püüab selleks tuge pakkuda.

 • Lastetöö käsiraamat on koostatud mõne aasta eest eesmärgiga toetada koguduste ja parakiriklike organisatsioonise lastetöötajaid. See käsiraamat ilmus trükituna 2012.aastal. Parema kättesaadavuse huvides riputame selle ka siia, käsiraamatute ritta üles.
       Lastetöö käsiraamatus on juttu Eesti koguduste lastetöö kujunemisest, laste arengust ja õppimisest, seadusandlikest aspektidest ja õpetaja eetikast. Pikem ja põhjalikum osa on pühendatud didaktikale – kuidas õppetööd eesmärgistada ja kavandada, milliseid õppemeetodeid kasutada ning kuidas teada, kas lapsed on õppimise eesmärgid saavutanud.
       Laste õpetamine on üks võtmetegevusi kasvavate inimeste elukvaliteedi toetamisel ning kristliku kiriku levikul. Eeskuju, õpetus ja ühine kuulumine koguduse osadusse on elumuutva väärtusega.

 • Siia on kogutud lood ja lühikesed õpetused, mida saab kasutada jumalateenistuse lasteosas ja pühapäevakooli tundides. Lugude juures on ka märksõnad, mis aitavad sobiva leida.
       Lood on koondanud kauaaegne Eesti EKB Liidu lastetöö juht Pille Havakats. Loodame ka seda kausta aeg-ajalt täiendada. Kui Sul on hea lastejutlus, võid selle ka meile saata!

 • Usundiõpetus on alati olnud EKNi haridustöö üks osa. Jõudumööda on antud välja materjale, mis selle olulise õppeaine õpetamist hõlbustavad. Siit leiad osa neist. Kindlasti tasub pilk peale visata ka neil, kes lapsi ja noori õpetavad mujal.

 • Lastetöötajad teavad, kui väärtuslikud on head materjalid. Erinevad konfessioonid ja parakiriklikud organisatsioonid on juba pikka aega andnud välja materjale, aga mitte alati ei olda kõigest olemasolevast teadlikud.
       Seepärast oleme koostanud andmebaasi, kust on võimalik eestikeelseid materjale otsida. Ükski materjal pole täiuslik, iga õpetaja peab neid endale kohandama. Aga ideede äratamiseks sobivad need kindlasti. Heida pilk peale – ehk leiad midagi uut!

Fotoalbum

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.