• LASTEJUTLUSED       |    SISUKORD

13. Kiituslaul Loojale

Print Friendly, PDF & Email

Psalm 148:1–5
Halleluuja!
Kiitke Issandat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustes! Kiitke teda, kõik tema inglid! Kiitke teda, kõik tema väehulgad! Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda, kõik valguse tähed! Kiitke teda, taevaste taevad, ja kõik veed taevaste peal! Kiitku nad Issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi!

Mäng: Jumala loodud ja inimese tehtud.
Nimeta asju, mis on Jumala loodud ja nimeta asju, mis on inimese tehtud. Lapsed peavad püsti tõusma, kui sa nimetad midagi, mis on Jumala loodud ja istuma või kükitama, kui nimetad midagi, mis on inimese tehtud. Tähtis on, et lapsed õpivad tegema vahet, mis on Jumala loodud ja mis on inimese tehtud. Kui keegi istub Jumala loodud asja peale või seisab inimese tehtud asja peale, siis võib natuke arutada, et lapsed mõistaksid millega tegu.

Näiteks: tool, laud, kuusepuu, jõgi, maja, mets, lill, aed, vesi, veepudel, kruus, komm, pliiats, inimene, laps, nukk, koer, kass, sai. leib, piim jne. (vali asju vastavalt oma kuulajatele)

Mis hääli sa kuuled, kui sa looduses kõnnid?

Reti lugu
Reti on üks uudishimulik laps, kes tahab kõike teada ja aru saada. Ta kikitab kõrvu, et kuulda Jumala loodu laulu. Ta kuulab tuule tugevat vuhinat ja kuidas puud selle käes sahisevad. Ta kuulab vihmakrabinat ja äikese ajal müristamise kärgatusi. Ta kuulab lõkke teravat praksumist ja ritsikate siristamist. Ta kuulab kassi mõnusat nurrumist ja koera haukumist. Ta kuulab mesilaste usinat suminat ja lindude kilkavat laulu. Ta kuuleb liiva krudisemist tall alla, kui ta selle astub ja mere müha, mis on väga võimas. Reti kuulab ja mõtleb, et see on nagu ülistuslaul Jumalale, mida tema loodu laulab.

Reti kuulab kirikukellade sügavat helinat ja oreli/klaveri võimsat muusikat. Ta kuuleb lugeja selget häält ja vaikselt palvetavaid inimesi. Ta kuuleb laste rõõmsat laulu ja ilusaid hääli kooris. Reti kuuleb Jumala loodut laulmas ülistust Loojale igavesti.
Reti tõstab oma hääle ja ühineb lauluga.

Siin sobib koos laulda üks tänu- või kiituslaul ja lugeda Psalm 148:1-5.

Palvemõte:
Tänage selle eest, et te elate nii kaunis maailmas ning paluge tarkust, kuidas seda hoida.

Comments are closed.