• LASTEJUTLUSED       |    SISUKORD

17. Vihmane päev

Print Friendly, PDF & Email

Kolmainu pühapäevaks

Matteuse 28:19–20
Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Kui sul on võimalik võta näitlikustamiseks kaasa jäätükke ja tavaliselt vett ja kuuma veet, mis aurab. Seda kõike saab võtta kaasa termostega. Sulata jäätükk kuumas vees, mis aurab ja jutu lõpuks on see vesi ka jahtunud.

Reti lugu
Reti on väga uudishimulik tüdruk, tal on vend Fredi ja väike õde Liisa.

Näita tavalist vett
Ühel vihmasel päeval vaatab Reti teraselt läbi märja aknaklaasi ning jälgib, kuidas vihm vastu akent sajab. Ta vaatab vihmapiisku ja seda, kuidas nad plärtsudes poriloiku kukuvad.
Ta vaatab kassi, kuidas see vihmasaju eest varju jookseb.

Näita jääkuubikuid
On külm talvepäev. Reti vaatab teraselt läbi jäätunud klaasi ning uudistab aknal olevaid jäälilli. Ta vaatab jääpurikaid ja nende tekkimist nii räästa alla kui puude okstele.

Pane kuuma vette jäätükid nii, et neist tuleb auru
On väga palav päev. Reti vaatab teraselt läbi avatud akna ning tunneb päevapalavust. Ta vaatab kasvuhoones auru, mis pärast kastmist lillepottidest tõuseb. Ta vaatab kuuma õhu virvendusi märja tee kohal. Ta vaatab valgetesse pilvedesse, mis sinises taevas kiirelt liiguvad.

Reti teab, et märg vihm, külm jää ja kuum aur on kõik sama vesi.

On kolmainupüha pühapäev ja Reti vaatab teraselt põlde, puid ja taevast. Ta usaldab Jumalat, Isa, kes on loonud selle maailma.
Reti vaatab kirikus risti, karikat ja kandikut. Ta usaldab Jumalat, Jeesust, kes on inimkonna vabastanud.
Reti vaatab teisi lapsi, vanemaid ja vanavanemaid. Ta usaldab Jumalat, Püha Vaimu, kes annab elu.

Reti teab, et Isa, Poeg ja Püha Vaim on kõik sama Jumal.

Palvemõte:
Tänage selle eest, et Jumal on loonud maailma, andnud oma Poja ristisurma inimeste eest ja Püha Vaimu, kes on iga päev meie juures.

Comments are closed.