Sissejuhatus

Teie käes on raamat, mis on kirjutatud nii praegustele kui ka tulevastele koguduste lastetööd korraldavatele ja läbiviivatele inimestele, seega neile, kes juba on laste- ja noortetöö tegijad või tahavad selleks saada. Raamatust leiab ülevaate lastetöö ajaloo kohta Eestis, lapse arengulistest iseärasus- test, õppeprotsessi kavandamisest ning seadusandlikest regulatsioonidest selles vallas. Mõned raamatu autorid ja kaasautorid töötavad õppejõududena kõrgkoolides, mis koguduste vabatahtlikke ja töötegijaid ette valmistavad, ning kes omavad praktilist lastetöö kogemust kogudustes. Raamatu algatus- toimkonda kuulusid…

Loe edasi