Lisa 2. Erinevad meetodid, mida saab rakendada ühe piibliloo teenistusse

Print Friendly, PDF & Email

Näide: Halastaja samaarlase lugu (Lk 10:25-37)

 • Koomiksi joonistamine: pärast piibliloo kuulmist saavad lapsed ülesandelehed, ülesandeks on joonistada raami sisse pilt teatud tegevusest. Üks joonistab rändurit, teine ründamist, kolmas ja neljas möödujaid jne. Koomiksile kohaselt lisatakse ka tegelaste mõtted ja sõnad jutumullides. Kokku saab pildirea või pildiraamatu.
 • Jutumullidesse teksti kirjutamine: juhendaja on pildirea ette valmistanud, lapsed mõtlevad koos välja tekstid jutumullidesse.
 • Jutustamine erinevate tegelaste silmade läbi (nt samaarlane, röövel, samaarlase eesel, võõrastemajapidaja).
 • Jutustamine piltide abiga: pildid teekonnast, röövlitest, möödakõndijatest, aitajast, võõrastemajast.
 • Jutustamine nukkude või mängunuppude abiga. Sea põrandale ringi keskele teekond Jeruusalemmast Jeerikosse, nukkude või nuppudega antakse edasi liikumisi.
 • Jutustamine joonistades, pilti täiendades.
 • Kingakarbimaailma meisterdamine. Nt kahekaupa või väikegruppidena meisterdada looduslike materjalide abil kingakarpi kui lavale erinevaid stseene loost, tegelaste asemel saavad olla legokujud või mängu- nupud.
 • Loost raamatu valmistamine. Valitakse üheskoos välja stseenid, mis kindlasti peaksid raamatus olema, need kirjutatakse ja joonistatakse üles, kaunistatakse ja lisatakse kaaned.
 • Loost „elavate piltide” loomine, kasutatakse kostüüme ja kulisse, pildistatakse pildid üles.
 • Jutustamine lisahäältega (nt kõndija sammud, röövlite kisa, möödaminejate uhked mühatused, eesli kapjade klõbin, ukse kriiksumine). Jutustaja jutustab, kuulajad teevad vajalikul hetkel hääli.
 • Kirja kirjutamine mõnele loo tegelasele.
 • 10 küsimust peategelasele.
 • Viktoriin.
 • Aknapildi meisterdamine. Aknapilte saab toredasti valmistada siidi- paberist või maalriteibist. Võimalus on teha ka väikesi vitraaže jogurti- ja juustukarpide läbipaistvatele kaantele.

Comments are closed.