Eesti Kirikute Nõukogu asepresidendi tervitus

Print Friendly, PDF & Email

Jeesus ütles: “Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste
päralt on Jumala riik!” Mk 10:14.

See Õnnistegija üleskutse on kõlanud pea läbi kahe tuhande aasta. Üles- kutset on mõistetud ja rakendatud erinevatel ajastutel ja erinevates kul- tuurides erinevalt, kuid eesmärk juhtida uued ja uued põlvkonnad Jumala riiki on jäänud samaks.

Nimetatud eesmärki peab silmas ka antud käsiraamat. Siin kõneldakse laste ja noortega tehtava usulise kasvatuse ajaloost, eesmärkidest ja põhi- mõtetest erinevates uskkondades. Eriti väärtuslikuks muudab teose asjaolu, et meil on tegemist Eesti autoritega, kes on arvestanud meie kultuurilist ja usulist konteksti.

Lugegem ja süvenegem kirjapandusse avatud ja palvetava meelsusega, et saada uut inspiratsiooni ja tarkust uue põlvkonna kasvatamisel! Ühest küljest lapsed ja noored ja teisest küljest meie ühine usk Jumala päästvas- se armastusse, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses, inspireerigu meid uue põlvkonna ja koos sellega oma rahva tuleviku kujundamisel.

Eesti Kirikute Nõukogu tänab kõiki autoreid ja kaastöölisi, kes on oma nõu ja jõuga käsiraamatu ilmumisele kaasa aidanud.

Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Joosep Tammo

Comments are closed.