Eesti Kirikute Nõukogu asepresidendi tervitus

Jeesus ütles: “Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik!” Mk 10:14. See Õnnistegija üleskutse on kõlanud pea läbi kahe tuhande aasta. Üles- kutset on mõistetud ja rakendatud erinevatel ajastutel ja erinevates kul- tuurides erinevalt, kuid eesmärk juhtida uued ja uued põlvkonnad Jumala riiki on jäänud samaks. Nimetatud eesmärki peab silmas ka antud käsiraamat. Siin kõneldakse laste ja noortega tehtava usulise kasvatuse ajaloost, eesmärkidest ja põhi- mõtetest erinevates uskkondades.…

Loe edasi