4.4. Kasutatud ja soovitatav kirjandus

Print Friendly, PDF & Email

RAAMATUD

Eetika koodeksite käsiraamat. 2007. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus.

JUUJÄRVI, Soile; MYYRY, Liisa; PESSO, Kaija. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Tammi.

KOKKONEN, Sari & Jarmo. 2008 Kasvattajan ammatti-identiteetti ja persoonallinen kasvu. –Porkka, Jouko, toimetaja. Johdatus kristilliseen kasvatukseen. Helsingi: Lasten Keskus.

 

INTERNETIVIITED

Eesti Noorsootöö Keskus; külastatud 13. detsember 2011.

Eesti õpetajaeetika koodeks; külastatud 13. detsember 2011.

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus; külastatud 13. detsember 2011.

Huvikooli seadus; külastatud 13. detsember 2011.

Kirikute ja koguduste seadus; külastatud 13. detsember 2011.

Lapse õiguste konventsioon; külastatud 30. detsembril 2011.

MELDER, Katrin-Helena. “Vabatahtlike osa koguduses.” – Kristlik Kasvatus 1/2008. Internetis:; külastatud 13. detsember 2011.

Noorsootöö seadus; külastatud 13. detsember 2011.

Noorsootöötaja kutsestandard; külastatud 13. detsember 2011.

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord; külastatud 13. detsember 2011.

Noortelaagri juhile, kasvatajale ja korraldajale; külastatud 13. detsember 2011.

PILLI, Toivo. “Üldine preesterlus ja vabatahtlik töö.” – Kristlik Kasvatus 1/2008; külastatud 13. detsember 2011.

TALUR, Piret. “Noorsootöö väärtusmaailm ja selle muutumine.” – Mihus 3/2009; külastatud 13. detsember 2011.

KILK, Indrek. “Õppekäik kui õpetaja töö.” Õpetajate Leht 21. aprill 2011. Internetis; külastatud 13. detsember 2011.

Vahvat juuret, kantavat siivet – Kirkon lastenohjaajan ammatilised arvot ja etiikka; külastatud 13. detsember 2011.

Kirkon hengellisen työn ammattien ydinosaaminen 2010; külastatud 13. detsember 2011.

Comments are closed.