• LASTEJUTLUSED       |    SISUKORD

35. Igaüks on eriline

Print Friendly, PDF & Email

Teele kodus riiulil oli kolm küünalt. Punane küünal oli kõige suurem ja kaunistatud ilusate lilledega. Kollane küünal oli hästi pikk ja peenikene, tema seisis ilusal küünlajalal. Kolmas küünal oli valge ja spiraalikujuline ning seisis klaasist alusel. Kõik kolm küünalt vaidlesid tihti selle üle, kes on neist kõige ilusam. Punane küünal uhkeldas oma suuruse ja kaunite lillede üle, kollane küünal pidas oluliseks oma pikkust ja saledust ning valge küünal oli tähtis oma spiraalse kuju üle. Iga küünal kiitis ennast ja ei pidanud teisi tähtsaks.

Ühel päeval, kui nad olid jälle vaidlemas, läks toa uks lahti ja tuppa astus Teele. Teelel olid pisarad silmas ja nägu väga mõtlik. Küünlad kohkusid ja jäid õige tasa, sest nad ei olnud kunagi varem märganud Teele silmis pisaraid. Teele oli alati rõõmus ja naeratav. Tüdruk põlvitas oma voodi ette, pani käed risti ja palvetas:

„Armas Jumal, aita mul olla hooliv ja sõbralik oma klassikaaslaste vastu. Kuigi Toivo mulle ei meeldi, sest tal ei ole kunagi lahedaid riideid. Ja Anu arvab, et tal on kõige ilusam lauluhääl klassis. Ja kõige vähem meeldib mulle Teet, sest ta on nii arglik ja ei julge sõnakestki rääkida. Aga Jumal ma palun, et võiksin teisi teistesse hästi suhtuda ja neid oma sõpradeks pidada just sellistena nagu nad on. Jumal aita mul mõista, et iga inimene on eriline ja armastatud Sinu poolt. Aamen.“

Teele lõpetas palve, pühkis pisarad ja astus riiuli juurde. Ta silmitses kolme küünalt ja otsustas need põlema panna. Teele läks kööki tikke otsima.

Küünlad vaatasid üksteist ja jäid äkki väga vaikseks. Mitte keegi ei tahtnud enam vaielda…

Küsimused:

  • Miks?
  • Mida tundsid küünlad?
  • Millise küünla süütas Teele?
  • Mida erilist märkad sina oma sõprades?

Piiblisalm: “Ma tänan Sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on Sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.” Laul 139; 14

Laul: “Ainult see, kes vaatab elu lähedalt, näeb Jumala imesid”

Comments are closed.