2.9. Kasutatud ja soovitatav kirjandus

Print Friendly, PDF & Email
  • BUTTERWORTH, George; HARRIS, Margaret. 2002. Arengupsühholoogia alused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
  • BUTLER, Gillian; McMANUS, Freda. 2002. Psühholoogia. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.
  • COLE, Michael; COLE, Sheila R. 1993. The Development of Children. New York: Scientific American Books.
  • HELLER, David. 1986. The Children’s God. Chicago, London: The University of Chicago Press.
  • HYTÖNEN, Juhani. 1999. Lapsekeskne kasvatus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus.
  • LAANE, Estelle; LAANE, Kalle. 1999. Teavet probleemkäitumiste ennetustööks. Tallinn: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.
  • LINDGREN, Henry C.; SUTER, Newton W. 1994. Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas. Õunapuu, Toom, toimetaja. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
  • POSTMAN, Neil. 1994. The Disapearance of Childhood. New York: Vintage Books.
  • TAMM, Maare. 1986. Barnens religiösa föreställningsvärld. Göteborg: Verbum.

Comments are closed.