3.8. Kasutatud ja soovitatav kirjandus

Print Friendly, PDF & Email

ANDERSON, Leith A.; HANSEN, Cindy S. 2004. The Humongous book of Childrenms Messages. Group Publishing.

BIGGS, John; TANG, Catherine. 2009. Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tõlkija Toivo Pilli, toimetaja Mari Karm. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

The Encyclopedia of Bible Games for Childrenms Ministry. 2005. Group Publishing.

BUEHL, Doug. 2002. Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis. Omanäolise kooli arenduskeskus.

FISHER, Robert. 2004. Õpetame lapsi õppima. Atlex OÜ.

FISHER, Robert. 2005. Õpetame lapsi mõtlema. Atlex OÜ.

GANGEL, Kenneth O.; HENDRICKS, Howard G. 2002. The Christian

Educatorms Handbook on Teaching. A Comprehensive Resource on the Distinctiveness of True Christian Teaching. Baker Books.

GARDNER, Howard. 2009. Five Minds for the Future. Harvard Business School Press.

HANSEN, Cindy S. 2002. The Humongous book of Games for Childrenms ministry. Group Publishing.

HENNOSTE, Märt. 1998. Arukas arutleja. Tallinn: Virgela.

KIDRON, Anti. 2008. Kuidas ärksalt õppida. Mondo.

KIDRON, Anti. 1999. 122 õpetamistarkust. Mondo.

KIKAS, Eve (toimetaja). 2010. Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

KIKAS, Eve (toimetaja). 2008. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

PEDASTSAAR, Tiia. 1999. Õpi- ja õpetamisviisid: õppevahend Tartu Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste bakalaureuseõppe üliõpilastele. Põltsamaa: Vali Press.

LEFEVER, Marlene D. 2004. Creative teaching methods: Be and effective christian teacher. Daved C. Cook.

LEFEVER, Marlene D. 2004. Learning Styles: Reaching everyone God gave you to teach. Daved C. Cook.

MULTER, Piret; VALDMAA, Sulev. 1998. Põnevamad koolitunnid. Tartu: Jaan Tõnissoni Instituut.

RATCLIFF, Donald. 1992. Handbook of Childrenms Religious Education. Religious Education Press.

REIMER, Kathie. 2002. 1001 Ways to Introduse Your Child to the Bible. Broadman & Holman Publishers.

RUTIKU, Siret; VALK, Aune; PILLI, Einike; VANARI, Kätlin. 2009. Õppekava arendamise juhendmaterjal. Archimedes. Internetis http:// hdl.handle.net/10062/16497

SALUMAA, Tarmo. 1997. Õppekavatöö koolis I. Tallinn: Haridusministeerium.

SALUMAA, Tarmo; TALVIK, Mati; SAARNIIT, Aivar. 2004. Aktiivõppe meetodid. Tallinn: Merlecons ja Ko, OÜ.

SALUMAA, Tarmo; TALVIK, Mati; SAARNIIT, Aivar. 2006. Aktiivõppe meetodid II. Tallinn: Merlecons ja Ko OÜ.

SALUMAA, Tarmo; TALVIK, Mati. 2010. Aktiivõppe meetodid. Tallinn: Merlecons ja Ko OÜ.

STEELE, J. L., MEREDITH, K. S., TEMPLE, C., WALTER, S. 1999. Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja kujunemiseks. Käsiraamat I. Tallinn: OK Arenduskeskus

URDZE, Toms. 2001. Olla, teada, osata: meetodid edukaks tööks auditooriumiga. Tõravere: Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus.

VALGMA, Reet; NÕMM, Erle. 2008. Õpetamisest: eesmärgist teostuseni. Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus.

VALGMA, Reet; NÕMM, Erle. 1995. Grupiprotsessid ja nende juhtimine. Avatud Hariduse Liit.

Comments are closed.