3.3. Kuidas valida õpisisu

Print Friendly, PDF & Email

Õpisisu valiku esimene kriteerium on see, millised on õppeprotsessile õppekavas seatud eesmärgid. Kuid ka sarnaste eesmärkide puhul võib õpisisu sõnastada erineval viisil ja vastupidi – sarnase õpisisuga on võimalik taotleda erinevate õpiväljundite saavutamist. Seepärast tasub enne õpisisu sõnastamist süveneda õpiväljunditesse ja nende aluseks olevatesse alusväärtustesse ja kesksetesse käsitustesse. Samuti tasub hoolikalt silma ees hoida sihtgruppi: nende vanust, eelteadmisi ja võimekust. Kui see on tehtud, võib asuda õpisisu sõnastama.

Järgnevalt puudutame kolme peamist viisi, kuidas õpisisu sõnastada: lähtuvalt isikutest, teemadest ja kronoloogilisest järjekorrast.

Esimene võimalus on lähtuda isikutest. Kuna Piiblis on juttu väga paljudest isikutest, tasub ette otsustada, millistest kriteeriumidest lähtuvalt neid inimesi valitakse. Üheks kriteeriumiks võiks olla, et laps tunneb keskseid isikuid. Vahel võib olla valikukriteeriumiks ka see, kuidas Piibli tegelased lootusetutest olukordadest välja tulid, või näiteks valitsejad Piiblis, naised Piiblis või olulised orjad Piiblis vms. Kaaluda võib ka isikute ja temaatilise lähenemise kombinatsiooni (vt näidet riiukukkedest allpool).

Lisaks Piibli isikutele on lastele väga põnevad ka hiljem elanud inimeste lood – on need siis kirikuajaloolised suurkujud või lihtsalt Jumalale oma elu pühendanud inimesed. Isikute valimisel on hea kaaluda, milliseid väärtusi tahetakse edendada. Näiteks kui kõik isikud, kellest räägitakse, on olnud täisajalisel vaimulikul tööl, võib luua see pildi, et „ilmalik” töö pole nii väärtuslik. Või kui valitakse ainult meeste lugusid, võib jätta see tüdrukutele mulje, et naised ei saagi elada tähendusrikkalt. Seetõttu on hea valida isikuid mitmekesisuse põhimõttel, järgides väärtusi, mida see valik kannab.

Näide. Kuulsad inimesed Piiblis

Õpiväljundid:

  • laps oskab nimetada Piibli tuntumaid mehi ja naisi
  • laps oskab kirjeldada ja analüüsida nende inimeste eluloo peamisi kirjeldatud seiku ning teha neist järeldusi oma elu jaoks
  • laps seostab õpitud isikute eluloo näiteid oma jumalasuhtega.

Õpisisu:

  • kuulsad mehed – Mooses, Joosua, Giideon, Simson, Joonatan, Peetrus
  • kuulsad naised – Eeva, Rebeka, Rahab, Jael, Maarja, Maarja Magdaleena

Ülaltoodud õpiväljundeid saab kohendatult kasutada kõigi isikute puhul.

Teine võimalus on lähtuda teemadest. Teemadest lähtumine annab võimaluse seostada erinevatel ajastutel ja erinevates stiilides Piibli raamatuid omavahel. Teemasid valides on hea alustada laste elust ja kogemustest ning siis mõelda, kuidas seda teemat on Piiblis kajastatud ning kuidas seda käsitleda.

Teemade valikul tuleb silmas pidada, et need ei oleks väiksematele lastele liiga abstraktsed. Näiteks ei tasu 4–6-aastaste laste puhul rääkida õiglusest või vabadusest Piiblis – see teema muutub oluliseks alles teismeliseea teises pooles. Küll aga sobib väiksemate laste puhul rääkida näiteks valetamisest ja tõe rääkimisest (ning kas on olukordi, kui vale on õigustatud Piibli tegelaste lugude näitel), veidi suuremate puhul kättemaksust ja Jeesuse õpetusest sellega seoses, kindlasti sobivad igas eas inimestele sõpruse teemad jne. Lisaks loovuse argumendile on teemasid valides oluline jälgida, kas need aitavad saavutada lastetööle seatud eesmärke.

Näide. Kiusajad Piiblis ja kuidas Piibli tegelased nendega toime tulevad

I tund: Vahel sa pead kellelegi rääkima

Kiusaja Haaman: vihkas inimesi ja tahtis neile haiget teha

Lugu: Ester ja Haaman

Piibli kirjakoht: Estri raamat

 

Teema: Sa ei ole argpüks, kui sa palud abi. Ole kindlameelne ja peata kiusaja enne, kui ta jõuab sulle või kellelegi teisele haiget teha.

II tund: Vahel sa pead ära jooksma

Kiusaja Pootifari naine: tahtis teistele halba teha.

Lugu: Joosep ja Pootifari naine

Piibli kirjakoht: 1 Moosese 39

Teema: Vahel on targem mõnest kohast “ära joosta”, aga mine ja räägi ausalt, mis juhtus.

III tund: Vahel sa vajad oma sõprade abi kiusaja Sanballat: tahtis asju teha omal moel, kasutades oma taht- mise saamiseks trikke ja ebaviisakaid sõnu ning tehes haiget. Lugu: Nehemja ja Sanballat Piibli kirjakoht: Nehemja 2-6 Teema: Olles koos sõpradega, kes usaldavad Jumalat, saab teha suuri asju, isegi kui nad on kiusajad.

IV tund: Vahel sa vajad julgustust kiusaja Koljat: naeris teiste inimeste üle ning valis need, kes teda kartsid. Lugu: Taavet ja Koljat

Piibli kirjakoht: 1 Saamueli 17

Teema: Jumal on suurem kui kiusajad ja nende käitumine.

V tund: Vahel vajavad ka kiusajad sõpru kiusaja Saul: plaanis kurja neile, kes olid temast erinevad.

Lugu: Hananias ja Saul Piibli kirjakoht: Apostlite teod 9 Teema: Sa võid olla sõber kiusajaga ja palvetada tema eest.

Kolmas ja ehk kõige lihtsam viis õpisisu üles ehitada on kronoloogilises järjekorras. Näiteks kui teemadeks on Jeesuse elu või Iisraeli rahva ajaloo olulisemad sündmused, siis on selline valik vägagi põhjendatud. Toodud näited on kõik koondunud Piibli ümber. Samas on igati asjakohane käsitleda vanemate lastega ka peamisi kirikuloolisi sündmusi või jutustada oma konfessiooni kujunemise lugu suuremas kirikuajaloolises raamistikus.

Õpisisu valikul on oluline meeles pidada, et kõike ei jõua õpetaja nagunii ära rääkida, ammugi õppijad õppida. Seepärast tasub teha valikuid ka huvitavate ja õpetajate jaoks oluliste sisuteemade puhul, küsides, mis selles on kõige olulisem ja mis võib jääda edaspidiseks avastamiseks. Õppekavade kõige suurem viga on sisuline ülekuhjamine.

Kokkuvõttes on õpisisu struktureerimise viise palju enam kui kolm, samuti tasub mõelda erinevatele kombinatsioonidele. Küsimuse kõrval: millised teemad me võtame sisuteemade hulka, on sama oluline teine küsimus: mille võime nende hulgast välja jätta.

Comments are closed.