I peatükk: Kiriklik lastetöö Eestis – ajalugu ja tänapäev

Print Friendly, PDF & Email

Kiriklikku lastetööd peetakse suurimaks vabatahtlikuks liikumiseks maailmas, mille eesmärgiks on vaimulik kasvatus – kristlike põhimõtete levitamine laste ja noorte hulgas. Peatükk annab põgusa ülevaate erinevate Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute lastetöö kujunemisest ja pühapäevakoolitöö korraldamisest tänapäeval. Algallikate vähesuse tõttu ei kujunenud peatükk kahjuks päris terviklikuks teemavaldkonna käsitluseks. Samas on tegemist esimese katsega käsitleda ajaloolises kontekstis paralleelselt erinevate uskkondade lastetöö kõige olulisemaid etappe ning põhimõtteid.

Comments are closed.