II peatükk: Arenev laps

Print Friendly, PDF & Email

Peatükk püüab anda vastuse küsimusele, mida kujutab endast lapse areng, kuidas areng lapse- ja noorukieas toimub ning kuidas saab arengut suunata ja toetada. Juttu tuleb konkreetsetest arenguteooriatest, seejärel antakse ülevaade lapse arengust vanuseastmete kaupa ning viimaks tuuakse esile lapse kõlbeline ja usuline areng. Apostel Paulus kirjutab oma esimeses kirjas korintlastele: „Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed” (1Kr 13:11). Tundub, nagu oleks neid „väeti lapse kombeid” võimalik ühe käeviipega kõrvale jätta. Tegelikkuses teame, et see lausa nii üleöö ei sünni – lapsed kasvavad, saavad meesteks ja naisteks. Kõik see toimub protsessina, mis võtab oma aja. Sellist protsessi nimetatakse arenguks.

Comments are closed.