III peatükk: Õppeprotsessi kavandamine ja läbiviimine

Print Friendly, PDF & Email

Peatükk annab vastuse järgmistele küsimustele: mis on õppimine ja kuidas õpib õppija kõige paremini; miks on vaja õppekava ning kuidas seda koostada. Lugejale pakutakse erinevaid võimalusi õpisisu struktureerimiseks ja valimiseks. Seejärel peatutakse kõige olulisematel õppemeetoditel. Antakse nõu, kuidas tund kokku panna ja üles ehitada. Viimaks kaardistatakse erinevaid lastetöö võimalusi kogudustes ja kristlikes organisatsioonides.

Comments are closed.